Op 13 november wordt het jaarlijkse Algemeen Kapittel (AK), de ledenvergadering voor de leden van de Franciscaanse Beweging, gehouden in het Franciscushuis van het stadsklooster San Damiano in Den Bosch. Belangstellenden zijn uiteraard ook van harte welkom!

impression image impression image

De stukken voor het AK ontvangt men, na aanmelding via info@franciscaansebeweging.nl of 073 6131340, rond 8 november digitaal. Vragen kunnen van te voren aan het verenigingsbestuur worden doorgeven via info@franciscaansebeweging.nl.

Naast bestuurlijke zaken laten we ons inspireren door een inleiding van Willem Marie Speelman ofm en een vertelling door Peter Vermaat ofm. Ook wordt aandacht besteed aan het 25-jarig jubileum van de FB.

Programma

10.30 uur: Aankomst en ontvangst met koffie en thee.

11.00 uur: Opening met een woord van welkom door Jan Nielen, voorzitter van de FB met aansluitend een meditatieve viering.

11.30 uur: “Wees blij”! Een inleiding van Willem Marie Speelman ofm, hoogleraar franciscaanse spiritualiteit en directeur FSC. Franciscus zoekt niet zozeer zijn eigen vreugde als wel de vreugde van de Heer. Ons wordt niet alleen gevraagd te doen wat God ons zegt, maar ook te voelen wat God voelt. Een vreemde en moeilijk navolgbare taak. 

12.00 uur: Bespreking n.a.v. vragen over vreugde.

13.00 uur: Lunch. Neem je eigen lunch mee. Soep wordt verzorgd.  

13.30 uur: Een vertelling door Peter Vermaat ofm.

13.55 uur: Muzikaal intermezzo.

14.00 uur: 25-jarig jubileum FB.

14.10 uur: Behandeling van bestuurlijke zaken: goedkeuring verslag van het AK 2018; bestuursverslag; vaststelling jaarrekening 2020; goedkeuring begroting 2022; voordracht bestuurskandidaat. 

15.15 uur: Afsluiting van de dag en een gezellig samenzijn.

16.00 uur: Huiswaarts.