Op zaterdag 10 november wordt het jaarlijkse Algemeen Kapittel van de Franciscaanse Beweging gehouden. Alle leden van de Franciscaanse Beweging zijn van harte welkom op deze dag. Naast bestuurlijke zaken is er een inleiding, ateliers met uitdagende vragen en workshops die ons bemoedigen, uitdagen en inspireren.

PROGRAMMA

10.00-10.30 uur  Ontvangst met koffie en thee.

10.30-10.55 uur                 
Opening met een woord van welkom door Adriaan Bos, voorzitter van de FB. Aansluitend korte meditatieve viering.

10.55-11.30 uur                 
Inleiding van Rob Visser, tot 1 januari 2018 stadspredikant te Amsterdam. Nu emeritus-predikant pionierbegeleider van de landelijke Protestantse Kerk en predikant in de Betuwe.

‘Als je de kerk gezicht wil geven, laat dan je gezicht zien.’ Er wordt vaak met zorg over de christelijke kerk gesproken. Terecht, maar er gebeurt ook heel veel moois: ouderen en jongeren zijn met het geloof bezig en zoeken daarin de grenzen van de kerk op en begeven zich ook buiten deze grenzen. Er is veel liefde voor de kerk, die we misschien weer op heel nieuwe wijze mogen voortzetten. Daarom moeten we niet schromen het pastoraat hoog te houden. Het diaconaat mogen we behartigen en uitbouwen als ’een voetafdruk van God’.

 

11.30-11.40 uur  Vragen en reacties vanuit de leden.

11.40-11.45 uur  Gang naar Workshops en ateliers.

11.45-12.45 uur  Ateliers vanuit het verenigingsbestuur.

1 Als je de FB gezicht wil geven, wat laat je dan zien?
Workshop aansluitend op thema van de inleiding met Jan Nielen en Adriaan Bos.

 2  Is er toekomst voor één franciscaans blad? Droom of reële optie? Een verkenning met Xander van Asperen.                                                                                                    

WORKSHOPS                           

3  Wat is terug te vinden in de franciscaanse geschiedenis, wat van belang is voor een levende franciscaanse spiritualiteit? Met Gerard Pieter Freeman.                         

4  Veranderingen. Aan de hand van het begin van het Testament van Franciscus kijken we naar de grote verandering in zijn leven en naar veranderingen in ons leven. Meditatieve en creatieve workshop met Heileen Holman.

5  Vertrouwen. Laat je meenemen in een evangelieverhaal
en neem deel aan de beleving van vertrouwen en loslaten.
Met Ad Vermeulen ofmcap.                

12.50-13.30 uur  Lunch. Neem je eigen lunchpakketje mee. Wij zorgen voor soep.

13.30-13.40 uur  Muzikaal intermezzo van Trude Meerbach-Visser.

13.40-13.45 uur  Inleiding op de ateliers en workshops.

13.45-14.45 uur  Ateliers verenigingsbestuur.           

1 Een Franciscaanse Beweging, een vereniging of activiteitenbureau?
In hoeverre zijn de leden van belang? Met Jan Nielen.                                                             

2 Compassie, franciscaans? Een interactieve workshop waarin de verbinding wordt gelegd tussen franciscaanse spiritualiteit en compassie volgens het gedachtegoed van Marshall Rosenberg (grondlegger van de geweldloze communicatie). Met Xander van Asperen.

WORKSHOPS                          

3 Wat is terug te vinden in de franciscaanse geschiedenis, wat van belang is voor een levende franciscaanse spiritualiteit? Met Gerard Pieter Freeman.                                       

4 Christelijke meditatie. Een brug zijn tussen hemel en aarde, een plaats voor de Allerhoogste, hier en nu. Verbonden met wat is, stem geven aan het geschapene; zo de Schepper loven en eren. Meditatie kan ons helpen hierin te groeien. Met Marieke Neuhaus.

5  Vertrouwen.
Laat je meenemen in een evangelieverhaal
en neem deel aan de beleving van vertrouwen en loslaten.
Met Ad Vermeulen ofmcap.               

14.50 uur                             
Conclusies terugrapportage
(ateliers van het verenigingsbestuur van ochtend en middag)

15.10 uur                             
Plenaire behandeling van bestuurlijke zaken o.l.v. dagvoorzitter Xander van Asperen. Goedkeuring verslag van het Algemeen Kapittel 2017,  bestuursverslag. Vaststelling jaarrekening 2017. Goedkeuring begroting 2019. Voorstellen VB: bestuurskandidaat en lid van de kascommissie.

15.50 uur  Muzikale afsluiting met Trude Meerbach-Visser.

16.00 uur  Afsluiting  en een gezellig samenzijn met een glaasje.

17.00 uur  Huiswaarts.

De stukken voor het Algemeen Kapittel worden vooraf na opgave digitaal toegestuurd. Vragen aan het verenigingsbestuur graag vooraf per e-mail sturen.