Johannes van het Kruis was een Spaanse karmeliet (16de eeuw). Samen met Teresa van Avila wilde hij teruggaan nar de oorspronkelijke levenswijze van de karmelieten - met als gevolg een nare periode van gevangenschap. Juist deze periode van duisternis bleek echter een tijd waarin hij meer en meer God op het spoor kwam en groeide op de geestelijke weg.

Ruim een eeuw na zijn dood werd hij heilig verklaard en in de 20ste eeuw kreeg hij de titel 'kerkleraar'. De donkere nacht is een van de gedichten die hij schreef naar aanleiding van zijn gevangenschap.

Ook wie voor het eerst over Donkere Nacht hoort, heeft hier misschien wel een associatie bij: er zijn in een mensenleven tijden dat grond en zekerheden worden weggenomen en de mens steeds minder God nabij voelt. Soms word je dan verder gebracht, door het donker heen.

Op deze dag gaan we in op het leven van Johannes van het Kruis, en lezen wij het gedicht De donkere nacht maar ook een moderne tekst over hetzelfde thema. Interactief, zodat we met elkaar in gesprek raken. De centrale vraag is: wat voor betekenis hebben zijn woorden voor ons, hier en nu?

Het is niet nodig dat u al iets weet van Johannes van het Kruis. Iedere geïnteresseerde is van harte welkom.

Susan van Driel is karmeliet en heeft een universitaire opleiding op het gebied van spiritualiteit en geestelijke verzorging. Eerder verzorgde zij in Elim een dag over Titus Bransma en een over Juliana van Norwich.

Locatie