impression image impression image

"Heer, leer ons bidden"

Er spreekt een diep verlangen uit deze vraag van de leerlingen aan Jezus. Zijn antwoord: “Als je bidt, ga dan in je binnenkamer, sluit de deur achter je, en bid tot je Vader, die in het verborgene is” lijkt eenvoudig, maar is het niet. De raad van Paulus en de oude woestijnmonniken “Bid zonder ophouden” helpt evenmin.

Deze vorm van gebed, vanuit ‘het mystieke hart’, is de vrucht van een innerlijke weg die begint met een zachte roep, vage onrust of een groeiend verlangen naar meer stilte, inkeer, meditatie. Dat is het begin van de zoektocht naar een vorm van spiritualiteit die geworteld is in de eigen, levende ervaring.

De innerlijke weg van gebed en contemplatie, van overgave en loslaten, werd van oudsher vooral beoefend in kloosters. Ook Clara van Assisi leidde samen met haar zusters een contemplatief leven in beslotenheid. Franciscus van Assisi en zijn broeders leefden midden in de wereld. Zij verbonden een contemplatief met een actief leven. Van hen en vele anderen kunnen we leren dat een contemplatieve weg ook mogelijk is voor mensen die buiten kloosterverband leven, actief, midden in de wereld.

impression image impression image

Meditatiecursus

De door Daniël van Egmond ontwikkelde driejarige basiscursus “Meditatie, contemplatie en mystiek” wordt binnen de Franciscaanse Beweging aangeboden door Marieke Neuhaus. In de cursus wordt het lesmateriaal van Van Egmond aangevuld met elementen uit de franciscaanse spiritualiteit.

De cursus bestaat uit drie series van acht bijeenkomsten. Het eerste jaar vormt de basis, het tweede jaar geeft verdere verdieping. In het derde jaar staat de Innerlijke Burcht van Teresia van Avila en de Mystieke Weg centraal.

Ieder jaar vormt op zichzelf een afgerond geheel. Men kan na afloop van elk jaar beslissen of men stopt met de cursus of doorgaat. Het basisjaar wordt in 2019-2020 voor de allerlaatste keer aangeboden.

Daniël van Egmond, godsdienstpsycholoog en meditatieleraar, heeft in het verlengde van de christelijke, mystieke traditie een weg van meditatie en contemplatief gebed ontwikkeld die past in onze tijd en die geschikt is voor iedereen die verlangt deze weg te gaan. Mediteren samen met anderen, ervaringen delen, leren van elkaar en onderlinge verbondenheid voegen aan de weg een extra dimensie toe.

Praktische informatie

Start basisjaar
In november 2019 start voor de allerlaatste keer een nieuwe groep met het basisjaar, op maandagavond in het Franciscushuis in 's-Hertogenbosch.

Opzet
Opzet van de cursusavonden: meditatie, rondje waarin ruimte is voor de eigen ervaring, gevolgd door een inleiding of uitleg bij de teksten. Thuis, tussen de acht bijeenkomsten in: mediteren, oefeningen doen, lesmateriaal bestuderen, geestelijk dagboek bijhouden.

Voor wie?
Voor iedereen die verlangt naar een weg van meditatie en contemplatie binnen de christelijke traditie - zowel voor mensen met als zonder belangstelling voor Franciscus of Clara. Deelname vraagt, naast de acht bijeenkomsten, dagelijks tijd voor de meditatie, oefeningen en teksten.

Locatie

Adres
Franciscushuis
Van der Does de Willeboissingell 11
5211 CA 's-Hertogenbosch

Data en tijd
Maandagavond van 19:30 - 22:00 uur:
(2019) 18/11, 9/12;
(2020) 6/1, 3/2, 2/3, 23/3, 20/4, 11/5.
(Reservedatum 8/6)


Aanmelding
Via het Dienstencentrum van de FB, o.v.v. MC 1 DB.
E-mail: info@franciscaansebeweging.nl of telefonisch: 073-6131340.

Kosten
€ 165,- (voor FB-leden € 140,-)

€ 125,- (FB-leden € 105,-) voor minimum inkomens


Betaling
IBAN NL95TRIO 019.83.68.275 ten name van Franciscaanse Beweging te ‘s-Hertogenbosch, o.v.v. MC 1 DB.

Zodra uw betaling is ontvangen, is uw aanmelding definitief. Kort voor aanvang van de cursus ontvangt u nadere informatie.