impression image impression image

De 'Keerdagen' (denk aan omkering, inkering, bekering) zijn bedoeld als een bezinning op ons leven geïnspireerd door Franciscus van Assisi.

De leidraad tijdens deze dagen wordt gevormd door de ontdekkingen van Franciscus die, op weg naar de vervulling van zijn gedroomde idealen, juist de richting naar zijn werkelijke bestemming ontdekt. Tijdens de keerdagen wordt stilgestaan bij Franciscus' bekeringsproces, maar wel uitdrukkelijk gekoppeld aan je eigen leven en je eigen ervaringen.

De driedaagse heeft een zodanige samenhang, dat het programma enkel in zijn totaliteit tot zijn recht kan komen. Het geheel is ingebed in de dagorde en het leefritme van de broeders.

Verwachtingen
Van de deelnemers wordt verwacht dat zij zich open stellen voor het door de custodie aangeboden programma en dat zij actief aan het gehele programma kunnen deelnemen. Van de donderdagmiddag tot en met de zondagmiddag. 

Benodigde literatuur
U wordt vriendelijk verzocht om zo mogelijk 'De Geschriften van Franciscus van Assisi', - Gottmer Haarlem - (ISBN 90 257 3903 2) ter beschikking én bij de hand te hebben. Te bestellen in de webshop van de Franciscaanse Beweging.

Data

najaar 2020:
Donderdag 22 oktober, 15.30 uur t/m zondag 25 oktober, 14.00 uur

Praktische informatie

Deelname

De bezinningsdagen staan open voor een ieder die belangstelling heeft voor of geraakt wordt door de spiritualiteit van Franciscus en Clara van Assisi.

Specifieke 'kennis' omtrent Franciscus en/of zijn Geschriften is  niet noodzakelijk, wel gaat de organisatie ervan uit dat u op enigerlei wijze al eens eerder in aanraking bent gekomen met de franciscaanse spiritualiteit. 

Er wordt op gerekend dat uw inschrijving (behoudens overmacht) ook tot daadwerkelijke deelname zal leiden.  

Er kunnen per keer maximaal 10 mensen deelnemen en inschrijving vindt plaats op volgorde van aanmelding.

Wees er bij belangstelling dus snel bij.

Kosten
De kosten die aan deze dagen verbonden zijn (inclusief overnachting, lakenpakket, maaltijden, koffie/thee en uitgebreide schriftelijke informatie), bedragen € 125,00 per persoon.

De kosten zijn hiermee zo laag mogelijk gehouden, doch mocht de hoogte van het bedrag alsnog een belemmering voor deelname vormen, gelieve dit dan bij inschrijving te bespreken.

Locatie