impression image impression image

Fratelli Tutti. Allemaal broeders en zusters! Dat is de titel en het onderwerp van het laatste rondschrijven van paus Franciscus. In het voetspoor van Franciscus van Assisi nodigt hij iedereen uit om zo naar de wereld en haar bewoners te kijken. Ja, niet alleen er zo naar kijken, maar ook om zich op die manier tot elkaar te verhouden: als broers en zussen. Kenmerkend voor de verhouding tussen broers en zussen is dat je die niet uitkiest, ze worden je gegeven. Zoals Franciscus het zegt in zijn Testament: ‘De Heer heeft mij broeders gegeven!’

Vervolgens verwijst de aanduiding broer en zus naar een gemeenschappelijke oorsprong die ons allemaal overstijgt. Leven vanuit het besef dat we eenzelfde oorsprong hebben en aan elkaar gegeven zijn is heel anders dan leven vanuit een besef dat we als vreemden hier op aarde tot elkaar veroordeeld zijn en er het beste van moeten maken.

impression image impression image

Het rondschrijven is een indringende en gloedvolle uitnodiging en aansporing om de ontmoeting te zoeken met anderen, om met hen in gesprek te gaan, niet alleen met mensen uit eigen kring, maar juist met onbekenden, vreemden die je pad kruisen. Bereid om te luisteren en proberen te verstaan wie de ander is, wat hem of haar bezielt. Vanuit het besef dat iedere mens waardevol is en jouw leven kan verrijken als je je voor de ander kunt openstellen. Want in ontmoetingen met anderen leer je jezelf en je drijfveren beter kennen.

Dat is de ervaring geweest van Franciscus van Assisi. Zijn ervaring van broederschap heeft zich voortdurend uitgebreid over allerlei vermeende grenzen heen. Zoals de grens tussen hem en melaatsen, de grens tussen hem en moslims. Zulke grensoverschrijdende ervaringen van broederschap zijn alleen maar mogelijk wanneer er innerlijke ruimte is om elkaars opvattingen en gewoonten te leren kennen en de waarde daarvan te ontdekken. En wanneer er geen drang is om de eigen opvattingen en gewoonten aan een ander op te dringen.

Theo van Adrichem ofm 

Lees hier de volledige encycliek