impression image impression image

De aarde in het zonnetje gezet

Ieder jaar organiseert de Franciscaanse Beweging een grote, landelijke inspiratiedag. Dit jaar organiseren we die samen met de Franciscanen in stadsklooster San Damiano aan de Van der Does de Willeboissingel in 's-Hertogenbosch. 

Wil je op de hoogte blijven van alle actuele informatie, schrijf je dan onderaan deze pagina in voor onze nieuwsbrief, of volg ons op Facebook.

Dit jaar staat het Zonnelied van Franciscus centraal tijdens de dag. In verschillende workshops kun je je verbinden met zuster moeder aarde. Bij sommige workshops op intellectueel niveau, bij andere op emotioneel of fysiek niveau. Zo bieden we een inspirerende dag vol verbondenheid.

Workshops

1 MOEDER AARDE, IK WEET ME GEEN RAAD
RONDE 1 EN 2
We willen wel, maar weten niet goed hoe. Het is ook allemaal zo ingewikkeld. In de workshop gaan we in op de onmacht die we vaak voelen als het om milieuvraagstukken gaat. Kunnen we machteloosheid veranderen in positieve energie? We gaan samen een poging wagen.
Guy Dilweg is franciscaan en op zoek naar een manier van leven die recht doet aan een eerbiedig omgaan met de aarde.


2 LAUDATO SI’: “VRIENDSCHAP IN HET GEMEENSCHAPPELIJK THUIS”
RONDE 1
Over integrale ecologie; de samenhang tussen klimaatverandering, milieuvervuiling en de samenhang met de kloof tussen arm en rijk, inclusief migratie. De noodzaak van een ecologische bekering, in de zin van het nemen van verantwoordelijkheid. En het belang van vriendschap en daarmee verantwoordelijke zorgzame betrokkenheid, in de wereldkerk op onze gemeenschappelijke aarde.
Embregt Wever, oud straatpastor van Den Bosch en thans missiesecretaris en diaconaal werker voor het Bisdom Den Bosch.


3 SACRALE DANS- MOEDER AARDE ROEPT EN WENKT ONS
RONDE 1 EN 2
Maar waar zijn wij? Hebben we nog tijd, ruimte en oren om naar haar te luisteren?
De workshop Sacrale dans neemt ons mee in stilte, beweging en vreugde over de krachten van de aarde en haar liefdevolle uitnodiging.
Cocky van Leeuwen woonde 27 jaar in het Franciscaans Milieuproject Stoutenburg.


4 ONBEVANGEN WAARNEMEN
RONDE 2
Zien of kijken. Aanraken of voelen. Luisteren of horen. Verwonderen of vergelijken. Onbevangenheid of projectie. Kunnen we ons nog verwonderen in de ‘normale’ wereld om ons heen? Kunnen we zijn als een kind: onbevangen, vol vertrouwen, vol nieuwsgierigheid, vol overgave? Wat schuilt achter dat grote universum, waarvan we zo vanzelfsprekend deel uit maken?
Leo van Vegchel is mindfulnesstrainer, gids en leraar Zen Zien Tekenen, docent beeldende vakken en kunstprofessional.


5 ‘GELOOFD BENT U OM NOTEN’
SPIRITUELE KOOKWORKSHOP
RONDE 1 EN 2
Elk seizoen wordt gekenmerkt door speciale gaven. In oktober zijn er paddenstoelen, die beeld zijn van vergankelijkheid. Noten verbergen levenskracht voor een nieuwe boom onder een harde schil.
N.a.v. een vers uit het Hooglied, 6, 11 een korte bezinning over de gaven van de aarde. De geur van de aarde is een kostelijke parfum die je in de sfeer laat komen van het Hooglied. Vervolgens gaan we naar de tuin en maken we gevulde portabella’s met noten die aan het einde van de middag uitgedeeld worden.
Broeder Rangel is franciscaan in Stadsklooster San Damiano.6 STA STIL EN ZIE
RONDE 1
De natuur is overal om ons heen, zelfs in de drukke stad zien we haar weerbarstigheid en aanpassingsvermogen. Kunnen we de aard van de natuur vastleggen in een foto met symbolische betekenis? We trekken er op uit, lopen, staan stil en kijken. We proberen te zien.
Thomas Hontelez is werkzaam bij de Franciscaanse Beweging en hobbyfotograaf.

7 NATUURMANDALA MAKEN
RONDE 1 EN 2
Clara en Franciscus zijn inspiratiebronnen om aandachtig en verwonderd de natuur te beleven. We zullen in de tuin van het klooster ervaren wat de natuur ons te bieden heeft.
Met zelf uitgekozen materiaal uit de kloostertuin creëer je een mandala die de schoonheid van de natuur tot uitdrukking brengt.
Zuster Elisabeth Luurtsema, claris en medeauteur van het boek Clara’s bron.


8 ZINGEN VOOR MOEDER AARDE
RONDE 2
In deze workshop zingen we samen liederen voor Moeder Aarde. Soms in canon, soms in een onbekende taal, maar steeds plezierig om aan te leren. Ervaring met zingen is niet nodig, met noten lezen evenmin.
Elly Kok is drama-therapeut en houdt van zingen.


9 VERTROUWEN OP GOD
RONDE 1 EN 2 (DOORLOPEND)
Treed binnen in een evangelieverhaal van Matteüs; laat je meenemen in het verhaal en neem deel aan de beleving ervan. In 15 minuten onderga je op creatieve wijze het thema: ‘Durf ik, zoals Jezus, volledig op God te vertrouwen?’
Broeder Ad Vermeulen, kapucijn stadsklooster San Damiano


10 GEZOND VOOR DE AARDE IS OOK GEZOND VOOR ONS
RONDE 2
Eten doe je elke dag en daarom kan iedereen elke dag een duurzame keuze maken en zo de wereld wat mooier maken. Niet alles hoeft tegelijk. Aan de hand van enkele stappen is een begin te maken naar eco-voeding.
Marta Resink is betrokken bij stichting Omslag in Eindhoven, een Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling rond de thema’s milieu, vrede, werk, cultuur, economie en solidariteit.


11 VOORTBOUWEN OP ELKAARS SCHOUDERS
RONDE 1 EN 2
In deze inspiratielezing vertelt Ralf Embrechts over armoede en de Quiet Community’s, een concept van halen-brengen-delen waarbij ondernemers op een betekenisvolle manier hun producten, diensten en talenten inzetten voor mensen in armoede. Mensen die het goed hebben, zorgen voor mensen die het goed kunnen gebruiken, een nieuwerwetse vorm van solidariteit, hard nodig in het huidige tijdsgewricht. Belangrijkste doelstelling van de Quiet Community’s is dat mensen hun talenten weer (leren) inzetten, voor zichzelf en voor elkaar.
Ralf Embrechts verbindt bewoners, werkers en ondernemers om samen het verschil te maken. Naast zijn werk is hij de mede-initiatiefnemer van de Quiet-beweging.


12 FRANCISCAANS STRAATPASTORAAT
RONDE 1 EN 2
In de franciscaanse spiritualiteit ligt de aandacht voor de ander besloten. In de toekomst zal vanuit het klooster straatpastoraat worden geïnitieerd. Straatpastoraat heeft o.a. de functie van een verhalenplein, een plek waar mensen die bekend zijn met het leven op straat hun verhalen kunnen delen. De ervaringen, talenten en inzichten van deze mensen zijn uniek en waardevol voor ieder die hiermee in dialoog komt.
Broeder Hans van Bemmel, franciscaan en woonachtig in stadsklooster San Damiano.

impression image impression image

Programma

13.00 uur Inloop en ontvangst met koffie en thee
13.45 uur Woord van welkom
14.00 uur Inleiding door Willem Marie Speelman, directeur van het Franciscaans Studiecentrum
14.45 uur 1e ronde workshops
15.45-16.00 uur Koffie- en theepauze en wisseling van workshops
16.00-17.00 uur 2e ronde workshops
17.00 uur Afsluitend een gezellig samenzijn met een glaasje

Bestel hier je tickets. Inschrijven voor de workshops is pas op de dag zelf bij binnenkomst mogelijk. Voor de workshops geldt: vol = vol.