impression image impression image

Iedere eerste woensdag van de maand (m.u.v. augustus) kun je bij de Franciscaanse Beweging zin geven aan je lunch. Met de lunchbijeenkomsten wil de Franciscaanse Beweging mensen de mogelijkheid bieden eens per maand te reflecteren op vragen die zich door actuele ontwikkelingen aandienen. De lunchbijeenkomsten zijn voor iedereen vrij toegankelijk. De thema's worden van tevoren via Facebook en op deze pagina bekendgemaakt worden.

De lunchbijeenkomsten zijn franciscaans van aard. Dat wil zeggen dat iedereen zijn of haar eigen boterhammen meeneemt. De Franciscaanse Beweging zorgt voor koffie & thee.

De lunchbijeenkomst van woensdag 5 februari staat in het teken van Maria Lichtmis. Op 2 februari was het in de Rooms-Katholieke Kerk Maria Lichtmis. Een oude benaming van het feest dat nu heet: Opdracht van de Heer in de tempel. In die viering vindt de zegening van kaarsen plaatst. Er zijn veel redenen waarom mensen, wij, een kaarsje/een lichtje branden. Bijvoorbeeld omdat er duisternis in en om je heen is.

Hoe breng jij licht in de duisternis?

Wie naar het middaggebed wil in het stadsklooster San Damiano kan aansluiten bij het gebed om 12.10 uur (aanbellen bij de portier op nummer 12).