impression image impression image

Bij de Franciscaanse Beweging kun je iedere eerste woensdag van de maand zin aan je lunch geven.

Tijdens lunchbijeenkomsten kun je met anderen op een informele wijze in gesprek over actuele maatschappelijke thema's. Hoe kijk je er tegen aan, hoe ga je er mee om? Het thema is iedere maand anders.

De lunchbijeenkomsten zijn 'franciscaans', wat praktisch betekent dat je je eigen lunchpakketje meeneemt. De Franciscaanse Beweging zorgt voor koffie en thee. Wie naar het middaggebed wil in het stadsklooster San Damiano kan aansluiten bij het gebed om 12.10 uur (aanbellen bij de portier op nummer 12).

Het thema van de lunchbijeenkomst van woensdag 5 juni is: eten en vieren.

Van dinsdagavond 4 juni tot woensdagavond 5 juni wordt door moslims het Suikerfeest gevierd. Maar ‘Suikerfeest’, is dat wel de juiste naam? Volgens iemand van de Gentse Moskeeënkoepel kan je beter spreken van Ramadanfeest of over Eid al-Fitr. Pasen is net zo goed een feest dat met eten (Paasbrunch, chocolade-eieren) gepaard gaat, maar dat noemen we ook geen chocoladefeest.

In ieder geval brengt de verscheidenheid aan religieuze feesten een kleurrijke variatie aan bezinning, vieren en eten. Hoe belangrijk is vieren en eten voor jou? Waar ligt voor jou het accent? En hoe verhoudt zich dat tot mensen die niet mee willen vieren en eten?

En laat ieder zijn zuster en broeder liefhebben en voeden, zoals een moeder haar kind liefheeft en voedt. En ‘wie eet, zal wie niet eet niet verachten en wie niet eet, zal niet oordelen over wie wel eet.’ - Franciscus van Assisi (1 RegMB 9, 11,12)

Locatie