impression image impression image

‘Mindfulness’ is een waarde die bij veel mensen hoog genoteerd staat. Aandachtig leven in het hier en nu, en bewust de dingen doen die je doet. Daar was en is een grote behoefte aan in onze jachtige samenleving. Het boeken- en cursusaanbod op dit terrein is enorm.

Onlangs kwam zomaar ineens het woord ‘meaningfulness’ voorbij. Ik weet niet meer waar ik het oppikte. Maar het zou gaan over stil staan bij de betekenis van wat je doet, de betekenis zelfs van je leven. Waar ‘mindfulness’ meer zou kringelen rond het ‘ik’, zou ‘meaningfulness’ zich meer concentreren op het ‘wij’. Of is dit een valse tegenstelling?

In deze Open Gespreksbijeenkomst staan we stil bij het zoeken naar de betekenis van ons doen en laten, zo mogelijk van ons leven:

Is deze vraag naar (de) betekenis belangrijk voor je?
Hoe beantwoord je de vraag naar de betekenis van wat je doet, eventueel van je leven?
Wat beteken je voor jezelf? Voor anderen? Voor de wereld waarin we leven?
Hoor je wel eens iets van anderen over wat je voor hen betekent?


Elisabeth Ouborg concentreert zich op de Compassiecursus. Bij veel deelnemers kunnen we nu niet meer in twee groepen uiteengaan. Daarom is het maximaal aantal deelnemers 15.

Locatie