impression image impression image

In de Stoutenburglezing reflecteert een inspirerende spreker vanuit de eigen discipline op Franciscaanse waarden. Dit jaar is het woord aan Abel Hertzberger.

Abel licht de inhoud van zijn lezing als volgt toe:
“Ik heb me laten inspireren door vele anderen, zeker door Gandhi en door uitzonderlijke gebeurtenissen in mijn leven. Deze inspiratie geeft richting en visie aan mijn leven. Ik maak daar kleine stukjes van waar. Al gaande heb ik iets geleerd van de krachten in onszelf en in de samenleving die goed dan wel nadelig werken voor samenleving en milieu. Het leven in een rijke samenleving kent veel dilemma's die kunnen verlammen, maar ook kunnen versterken als je richting kiest. Zelf handelen naar wat je denkt en weet dat goed is, is al heel wat. Handelen wordt sterker als het samen gaat met focus en strategie. In de lezing zal ik een aantal uitspraken benoemen en voorbeelden geven die me richting geven in mijn
leven.”

Klik hier voor meer informatie.

Aanmelden

Stuur een mail naar keesvanwegen@gmail.com met uw naam, mobiele nummer en e-mailadres en met hoeveel personen u komt.

Foto door Gies Merxe