impression image impression image

Op zondag 7 april organiseert de Franciscaanse Beweging een bezinnende wandeltocht in Hattem. In 2019 is het thema bij de Franciscaanse Beweging ‘in gesprek met’. Ook bij deze wandeling staan ontmoeting en gesprek centraal. Daarbij gaan we uit van ontmoetingen met de deelnemers zelf, maar ook met anderen die we normaal gesproken niet zo snel ontmoeten en met wie we niet zo snel in gesprek gaan.

Op zondag 7 april starten we de wandeling vanaf het Andreashuis te Hattem. Van daaruit wandelen we naar keuze 7,5 km of 13 km in de mooie bos- en waterrijke omgeving. Passend bij het thema ‘in gesprek met’ worden er mensen met verschillende culturele achtergronden uitgenodigd voor deze dag.
Voorafgaand aan de wandeling is er om 11.00 uur een inleiding met ruimte voor ontmoeting.

De Franciscaanse Beweging (FB) organiseert al vele jaren wandelingen in het hele land. Zij brengt mensen samen die zich aangetrokken voelen tot het gedachtegoed van Franciscus en Clara van Assisi. Kernwaarden van de FB zijn: eenvoudig, betrokken, kwetsbaar en vredelievend.