impression image impression image

De Kapucijnen gaan definitief afscheid nemen van het Emmausklooster in Velp. Dat staat te lezen in Met Kap en Koord, het tijdschrift van de Kapucijnen. Het oudste klooster van de kapucijnen komt voor het symbolische bedrag van € 1,- in handen van projectontwikkelaar Roelofs & Haase uit Rijssen.

Aan de overdracht zijn wel strikte voorwaarden verbonden. Het klooster wordt in elk geval nog tot het einde van dit jaar door Avant Spirit geëxploiteerd als ‘Centrum voor stilte, bewustwording en ontwikkeling’. Na dit jaar wordt gekeken of er voor Avant Spirit in de toekomst nog plaats is. ‘’Strikte voorwaarden regelen [voorts] de inbreng van het kapucijnenklooster in de, samen met de (financiële) steun van de gemeente Grave en de provincie Noord-Brabant, vorm te geven en attractief te maken erfgoed drie-eenheid in Velp.’’ Vlak bij het Emmausklooster staat het vroegere Redemptoristenklooster en het Vincentiuskerkje. Het interieur van het klooster blijft eigendom van de kapucijnen, belangrijke voorwerpen worden elders ondergebracht. Het museale karakter van het klooster moet behouden blijven en de ‘Gedenkplaats Nederlands kapucijnen’ valt buiten de koop. De in Den Bosch begraven kapucijnen zullen daar worden herbegraven.

Bron: Met Kap en Koord februari 2018