impression image impression image

Het nieuwe nummer, een special, van Franciscaans Leven, nummer 1 van 2021, is verschenen. Het nummer draagt de titel ‘Apocalyptiek’.

Inhoudsopgave:

Peter Vermaat: Ten geleide: Apocalyptiek
En andere verhalen van hoop en troost

Peter Vermaat: Minderbroeders en de apocalyptiek
beelden van hoop en troost

Bert Jan Lietaert Peerbolte: De laatste dingen – eschatologie en het boek Openbaring

Maarten Versteeg: Sieraden als bemiddelaar van troost

Peter Vermaat: Verdraagzame islam

Bestel het nummer hier