Verdieping

Heb je behoefte aan een moment van inspiratie, of wil je je wat verdiepen in de franciscaanse spiritualiteit, dan is het de moeite om deze artikelen eens te bekijken.

Bekijk artikelen
08 02

2021

Het verhaal van de bezetene

Zondag 31 januari jl. ging het evangelie over een bezetene in de synagoge van Kafarnaüm, een stad aan het water (Mc 1, 21-28). Een mooi verhaal, maar gaat het ook over ons? Volgens Origenes, een belangrijk bijbelgeleerde uit de eerste eeuwen van het christendom, is elk woord in de Schrift een woord van God tot ons gericht. Je zou een tekst kunnen vergelijken met een droom. Elk beeld daarin zegt iets over jezelf. Als je droomt van de buren, gaat het niet over die buren, maar over jouw beeld van hen. Maar zijn wij dan ook bezeten?

Meer informatie Geschreven door: Peter Vermaat
14 12

2020

Gaudete

Gaudete noemen we de derde zondag van de advent, naar de eerste woorden van de introïtus: ‘Gaudete in Domino, verheugt u in de Heer.’ In het evangelie van deze dag wordt gesproken over Johannes de Doper. Hij komt om te getuigen van het Licht. Op de vraag van de priesters van Jerusalem, of hij de messias is, Elia of een profeet, is zijn antwoord: ‘Ik ben de stem van iemand die roept in de woestijn.’ Mooier kan het haast niet gezegd worden. Roepen in de woestijn. Roepen, maar je weet bijna zeker dat jouw geluid niet wordt gehoord.

Meer informatie Geschreven door: Peter Vermaat
25 08

2020

Over sleutels en zachte krachten

Er is een Vlaams volksverhaal (gevonden bij Geert van Istendael, Vlaamse sprookjes) waarin Jezus en Petrus door het Vlaamse landschap lopen op weg naar het stadje Temse, dat aan de Schelde ligt. Plotseling schiet er een grote haas uit het struikgewas langs hun voeten. En Jezus zegt: ‘Tsjonge, zo’n grote haas heb ik nog nooit gezien.’ Hij kijkt naar Petrus, die daarop antwoordt: ‘Nou ik heb wel eens een grotere haas gezien. De haas die ik gezien heb, was zo groot als een paard.’

Meer informatie Geschreven door: Peter Vermaat
Terug naar boven

Word nu lid van de
Franciscaanse Beweging

Word lid

Word nu vriend van
Vrede en Alle Goeds

Word vriend