Verdieping

Heb je behoefte aan een moment van inspiratie, of wil je je wat verdiepen in de franciscaanse spiritualiteit, dan is het de moeite om deze artikelen eens te bekijken.

Bekijk artikelen
14 12

2020

Gaudete

Gaudete noemen we de derde zondag van de advent, naar de eerste woorden van de introïtus: ‘Gaudete in Domino, verheugt u in de Heer.’ In het evangelie van deze dag wordt gesproken over Johannes de Doper. Hij komt om te getuigen van het Licht. Op de vraag van de priesters van Jerusalem, of hij de messias is, Elia of een profeet, is zijn antwoord: ‘Ik ben de stem van iemand die roept in de woestijn.’ Mooier kan het haast niet gezegd worden. Roepen in de woestijn. Roepen, maar je weet bijna zeker dat jouw geluid niet wordt gehoord.

Meer informatie Geschreven door: Peter Vermaat
25 08

2020

Over sleutels en zachte krachten

Er is een Vlaams volksverhaal (gevonden bij Geert van Istendael, Vlaamse sprookjes) waarin Jezus en Petrus door het Vlaamse landschap lopen op weg naar het stadje Temse, dat aan de Schelde ligt. Plotseling schiet er een grote haas uit het struikgewas langs hun voeten. En Jezus zegt: ‘Tsjonge, zo’n grote haas heb ik nog nooit gezien.’ Hij kijkt naar Petrus, die daarop antwoordt: ‘Nou ik heb wel eens een grotere haas gezien. De haas die ik gezien heb, was zo groot als een paard.’

Meer informatie Geschreven door: Peter Vermaat
26 05

2020

Hemelvaart en voorkomen dat je wegvliegt

Tijdens mijn studie filosofie, met name rond mijn tweede en derde jaar, was ik af en toe zo enthousiast wanneer ik weer wat nieuws gelezen had, dat ik dit in een grote woordenstroom met iemand wilde delen. Dit heb ik lang gehouden, maar ik doe het nu wat minder. Soms heb je een gesprekspartner die even enthousiast is. Die uitgebreid kan vertellen en zelfs boeken erbij kan halen om zijn punt te zullen gaan maken.

Meer informatie Geschreven door: Hella Smits
05 05

2020

De minderbroeder en het coronavirus

Op het eerste gezicht heeft de keuze van een religieus leven als dat van een minderbroeder niets te maken met het coronavirus, maar bij nader inzien misschien meer dan we denken. Volgens de stand van zaken op dit moment is het coronavirus afkomstig uit Wuhan (China) en heeft het zich via Italië over de rest van de wereld en ook ons land verspreid. Van de voorganger van dit virus, het SARS, weet men ondertussen iets meer over diens verspreiding.

Meer informatie Geschreven door: Peter Vermaat
Terug naar boven

Word nu lid van de
Franciscaanse Beweging

Word lid

Word nu vriend van
Vrede en Alle Goeds

Word vriend