De Franciscaanse Beweging zet zich in voor een samenleving waarin iedereen een plaats heeft, waarin men op elkaar betrokken is en waarin men kwetsbaar en eerlijk durft te zijn. Een samenleving waarin niet macht, bezit of succes leidend zijn, maar het feit dat we allemaal gelijke mensen zijn belangrijk is. We leven graag eenvoudig en vredelievend. In navolging van Franciscus van Assisi staan we voor een wereld van vrede en alle goeds.

Over de beweging

Ontdek de beweging

Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 10 en 15 uur.

073 6131340
Contact opnemen

Heeft u vragen of opmerkingen?

073 6131340 info@franciscaansebeweging.nl
Terug naar boven