Over de kloosterweekenden

Tijdens een kloosterweekend verblijf je in een franciscaans klooster en leef je mee op het ritme van de broeders of zusters. Tussen de gebeden en maaltijden door maak je onder begeleiding van twee personen kennis met, of verdiep je je verder in het leven van Franciscus en Clara van Assisi. Het ruime aanbod aan kloosterweekenden is verdeeld in introductie- en themaweekenden.

De Kloosterweekenden bij de Franciscaanse Beweging zijn een voortzetting van het oriëntatiewerk dat ruim 40 jaar geleden door de kapucijnen is opgezet. Ongeveer 8 keer per jaar worden er introductieweekenden en weekenden met een bepaald verdiepingsthema georganiseerd. In de kloosters heb je een eenvoudige eigen kamer met gezamenlijke douches en toiletten. Tijdens het weekend volg je samen met andere deelnemers een eigen verdiepingsprogramma terwijl je zoveel mogelijk in het ritme van het klooster meeleeft.

impression image impression image

Kennismakingsweekenden

Een kennismakingsweekend vindt bij voorkeur plaats in een klooster van de franciscanen of clarissen, waar broeders en zusters leven naar de spiritualiteit van Franciscus en Clara van Assisi. Zo maak je kennis met het leven in een klooster en met Franciscus. In dit weekend staat de kennismaking met het leven van Franciscus en hoe zijn spiritualiteit in deze tijd nog doorwerkt centraal. In een groep en in tweetallen kijk je: Wie was die man? Wat bewoog hem? Waar lag zijn diepst verlangen? En, hoe kan zijn levenswijze ons in de 21e eeuw nog inspireren? Daarbij gaat het niet primair om kennisoverdracht, maar veeleer om beleven, ervaren en dialooggesprekken.

Je leeft mee op het ritme van het klooster: je woont bij de broeders franciscanen en zusters clarissen altijd enkele gebedsdiensten bij, je gaat aan tafel bij de broeders en zusters en je bewaart de sfeer van rust en stilte in het klooster. Je maakt deel uit van een groep van minimaal vijf en maximaal acht deelnemers en staat onder leiding van twee deskundige begeleiders.

impression image impression image
background shape

Themaweekenden

Themaweekenden zijn bedoeld voor mensen die een kennismakingsweekend hebben gevolgd of via een andere weg al bekend zijn met het leven van Franciscus. Als de kennismaking met Franciscus naar meer smaakt en je graag nog een of meer kloosterweekenden wilt meemaken, dan ben je welkom bij de themaweekenden. In deze weekenden spiegel je je aan Franciscus en Clara van Assisi aan de hand van een aantal specifieke thema’s, zoals onder meer: Zoeken naar God, Vrede, Schepping en Werk.

Je kunt aan deze weekenden deelnemen in volgorde naar eigen keuze. De samenstelling van de groep en de begeleiding zal daarom steeds anders zijn.

Ook in een themaweekend leef je mee op het ritme van het klooster. Je woont bij de broeders franciscanen en zusters clarissen altijd enkele gebedsdiensten bij, gaat aan tafel bij de broeders franciscanen of de zusters clarissen en bewaart de sfeer van rust en stilte in het klooster.

 

impression image impression image

De begeleiders

Onze inspiratie vinden we bij Franciscus en Clara van Assisi en bij broeders en zusters in hun spoor. Wij zijn veel dank verschuldigd aan de broeders kapucijnen die veertig jaar geleden de deur van hun kloosters openzetten. Daar zijn de weekenden geboren van ontmoeting en aandacht. Ontmoeting van mensen overal vandaan, ontmoeting met broeders en zusters in een klooster en hun wijze van leven. En aandacht voor ieders innerlijke weg, aandacht voor elkaar en aandacht voor het Goddelijke. In een gastvrije sfeer.

Wij organiseren weekenden op plaatsen die ademen naar de geest van Franciscus en Clara en wij willen heel gewoon die franciscaanse geest van eenvoud, verbondenheid en stilte beleven, delen en doorgeven. Dat doen we in alle vrijheid: dat je als gast mag kijken in de spiegel van het franciscaanse verhaal en in de spiegel van het leven in een klooster. En de gast mag meenemen wat goed is.

De begeleiders van de weekenden komen uit heel Nederland, zijn goed toegerust om deze weekenden te begeleiden en vooral: ze hebben alle weekenden zelf meegemaakt en zijn daardoor zeer geïnspireerd geraakt om dit vrijwillige werk te doen.

impression image impression image

Praktische informatie

Deelnemersbijdrage

De deelnemersbijdrage voor de volledige weekenden, inclusief overnachtingen, maaltijden en begeleiding, bedraagt € 155,-. Indien dit bedrag te hoog is, kan men tegen het gereduceerde bedrag van €80,- deelnemen. Dit wordt mogelijk gemaakt door het franciscaanse Rietfonds.

Locaties

Clarissen Megen, Clarastraat 2, 5366 AK Megen
Franciscanen Megen, Kloosterstraat 6, 5366 BH Megen

Contact en aanmelden

Aanmelden of meer informatie: kloosterweekend.nl@gmail.com
Alleen voor informatie: 06-38153049

 

impression image impression image
Terug naar boven