De Franciscaanse Beweging brengt mensen samen die zich aangetrokken voelen tot het gedachtengoed van Franciscus en Clara van Assisi. Hun levenswijze inspireert om eenvoudig, betrokken, kwetsbaar en vredelievend door het leven te gaan. Zij hechtten niet aan status of materie en hadden onvoorwaardelijk lief. Hun compassie heeft velen in het hart geraakt, en doet dat tot op de dag van vandaag nog steeds. Franciscus en Clara waren geïnspireerd door het evangelie. Hun spiritualiteit heeft een unieke eigenheid, een universele dimensie die de grenzen van de tijd overstijgt. Zij laten zien hoe liefde op een diep niveau een brug kan slaan tussen mensen, ongeacht hun religies en culturen. De Franciscaanse Beweging biedt iedereen de mogelijkheid om onbevangen te reflecteren op zijn of haar plaats in de samenleving, en om vorm te geven aan zingevingsvragen die zich daarbij aandienen.

In de wereld om ons heen is sprake van toenemende tegenstellingen en groeiende onverdraagzaamheid. Dat brengt steeds meer mensen in de problemen en bedreigt het welzijn van velen. De Franciscaanse Beweging zet zich in voor een betrokken en vredelievende samenleving, met aandacht voor elkaar, voor de kwetsbaren van onze tijd en voor het welzijn van de natuur.

Lid worden
impression image impression image
Terug naar boven