Jeugd

Clara is in Assisi geboren in 1193/1194 als dochter van een adellijke familie. Het is een onrustige tijd waarin de bevolking in opstand komt tegen de adel. Clara en haar familie moeten in 1198 vluchten naar Perugia. In 1205 kunnen ze weer terug naar Assisi. Het is de periode waarin Franciscus’ eerste openbare optreden plaatsvindt. Hij spreekt geregeld op het plein voor de San Rufino, vlak voor het huis van Clara. Ze ziet en hoort hem en wordt steeds meer geïnspireerd door zijn woorden en leefwijze.

In de nacht van Palmzondag 1212 vlucht Clara uit haar ouderlijke woning en gaat naar Franciscus en de broeders in Portiuncula. Franciscus zelf knipt haar haren af en haar kostbare kleding wordt vervangen door een eenvoudig kleed. Daarna wordt Clara naar de benedictinessen in het klooster San Paolo delle Abbadessa in Bastia gebracht.

Als de familie de volgende ochtend ontdekt dat Clara verdwenen is, gaan ze haar zoeken. Als ze haar in het klooster vinden, willen ze Clara met geweld meenemen. Clara houdt zich aan een altaar vast en laat haar afgeknipte haar zien. De familie weet nu dat Clara heeft besloten de wereld te verlaten. Ze zijn woedend, maar laten haar hierna verder met rust.

impression image impression image

De eerste zusters

Twee weken daarna verlaat ook haar zuster Catharina (in het klooster krijgt ze de naam Agnes) de ouderlijke woning en wordt zo de eerste volgelinge van Clara. Daarna volgen meer vrouwen, waaronder ook Clara’s andere zus en haar moeder. Ze gaan bij het kerkje van San Damiano wonen. Franciscus schrijft een eenvoudige regel voor de Arme Zusters. Deze regel is niet overgeleverd, maar we weten wel dat er twee belangrijke punten in zijn opgenomen, de volstrekte armoede en de leiding door de broeders.

Armoede
Voor Clara was de ‘allerhoogste armoede’ van groot belang. Zij heeft zich daar haar hele leven voor moeten inzetten. Niet omdat het moeilijk was om te onderhouden voor haarzelf. Integendeel, Clara leefde een leven dat geheel gewijd was aan armoede, ascese en gebed.

Het waren vooral de pausen die er op aandrongen dat de Arme Zusters toch enig bezit zouden moeten hebben. Clara heeft zich daar altijd tegen verzet.

In 1228 kreeg Clara van paus Gregorius IX het privilege van de armoede. Niemand zou haar ooit mogen dwingen bezit te accepteren.

impression image impression image
background shape

De levensvorm van Clara

Clara heeft zelf een levensvorm voor haar zusters geschreven. Deze is grotendeels gebaseerd op de regel van de broeders. Wel zijn er aanpassingen, omdat de zusters een contemplatief leven leidden. De regel van Clara wordt door de paus op 9 augustus 1253 officieel bevestigd.

Hoofdstuk 6: En opdat wij, alsook degenen die na ons zouden komen, nooit zouden afwijken van de heilige armoede, die wij op ons namen, schreef hij kort voor zijn afsterven ons nog eens zijn laatste wil met de woorden: “Ik, Franciscus, uw kleine broeder, wil onze allerhoogste Heer Jezus Christus en zijn allerheiligste moeder navolgen in hun leven van armoede en daarin volharden tot het einde toe. En u, vereerde vrouwen, bid ik en raad u aan, dat u uw heilige leefwijze en uw armoede altijd blijft volhouden. Weest wel op uw hoede, en laat u nooit ofte nimmer door leer of raad van wie dan ook daarvan afbrengen.”

Hoofdstuk 12: Bij de liefde Gods en van de heilige Franciscus vragen wij als gunst aan de minderbroeders –om ons in onze armoede te helpen, zoals wij altijd al van hun orde liefdevolle hulp ondervonden hebben een kapelaan, met nog een clericus als socius, mannen van onbesproken gedrag, wijs en zorgzaam; en twee lekebroeders, mannen met oprecht verlangen naar een vroom en deugdzaam leven.

impression image impression image

Het overlijden

Clara sterft op 11 augustus 1253 na een lang ziekbed. De paus zelf leidt haar begrafenis. Nog in hetzelfde jaar worden de onderzoeken gestart voor de heiligverklaring. Op 15 augustus 1255 wordt Clara heiligverklaard.

impression image impression image
Terug naar boven