Over de franciscaanse stille retraites

Retraiter betekent: zich terugtrekken. In een retraite trek je je een aantal dagen terug in de stilte om het leven op een andere manier te beleven, zodat je je kunt heroriënteren, nieuwe inspiratie op kunt doen, stil kunt staan bij de rijkdom die je hebt en bij de vragen die er diep in je leven.

In een stille retraite wordt niet gepraat. De stilte is een middel om dichter bij jezelf en bij God te komen. In deze retraite word je dagelijks begeleid door middel van een gesprek.

In deze retraite is het individuele proces belangrijker dan het groepsproces. Dat neemt niet weg dat je samen een groep vormt, elkaar regelmatig ziet en indirect ook op elkaar betrokken zult zijn. In stilte bij elkaar zijn tijdens de maaltijden en het koffie- en theedrinken en samen de gebedstijden beleven schept een grote verbondenheid. Aan het begin maken we uiteraard wel kennis met elkaar en op het einde zal er ook een vorm van uitwisseling zijn. De retraite is een week waarin je de diepte ingaat door het stil in jezelf en om je heen te maken en tijd vrij te maken voor gebed en overweging, voor de ervaring van de natuur, voor het loslaten van zorgen en plannen.

We zullen dagelijks een eigen bezinningsmoment hebben, waarbij we de liturgische teksten van de kerk volgen en ons mede laten leiden door woorden en gebeden van Franciscus en Clara van Assisi. Deze momenten zijn handreikingen op de weg die je deze week gaat. Wat dienstbaar is voor de een, hoeft dat niet voor de ander te zijn. In een individuele retraite mag je je eigen weg bewandelen. Loslaten en de stilte haar werk laten doen.

impression image impression image

Met persoonlijke begeleiding

Iedere retraitant heeft dagelijks een gesprek met een eigen begeleider. Het is een hulpmiddel om de retraite zo vruchtbaar mogelijk te laten zijn. Binnen de stilte kan er veel naar boven komen. Je krijgt, binnen de gesprekstijd van maximaal drie kwartier, de gelegenheid om daarover te spreken. De begeleider zal samen met jou zoeken naar de persoonlijke weg waartoe je geroepen bent. Dat gebeurt door te luisteren naar vreugden en pijnen, gedachten, verlangens, (on)mogelijkheden en eventuele weerstanden die je met je begeleider wilt delen. Van daaruit ontvang je misschien een suggestie of tekst die toepasselijk is op jouw situatie en die in stilte en meditatie een hulpmiddel zou kunnen worden om een stap verder te komen. De begeleider is je reisgezel die je helpt je eigen weg te vinden.

impression image impression image
background shape