impression image impression image

In de hedendaagse duurzaamheidsdiscussie gaat het veel over Sustainable Development Goals, ‘People, Planet, Prosperity’, en klimaat en CO2-reductie, maar weinig over hoe je duurzaamheid zelf duurzaam maakt, dat wil zeggen blijvend verankerd in het gedrag van mensen. Uitgangspunt van dit congres, dat zich vooral richt op ecologische ethiek en morele motivatie, is dat de individuele mens de komende jaren een omslag gaat maken ‘from satisfactions to value’, van het nalopen van eigenbelang naar de inzet voor zaken van gedeelde waarde. Deze ethische omslag, die begint met de vraag ‘waar ben ik nu helemaal mee bezig?’, kan op diverse manieren plaatsvinden: van binnenuit (inzicht en overtuiging), van buitenaf (incentive en ontmoeting), of van bovenaf (ingeving en onthulling). Maar hoe voltrekt zich nu
deze omslag werkelijk? Kun je organiseren dat hij zich voltrekt? Kunnen mensen bewogen worden tot een morele omkeer naar belangen van waarde?

impression image impression image

Op dit congres komen zaken aan de orde als de relatie tussen waarden en gedrag, de kracht van motivatie en emoties, de rol van ervaring en creativiteit, het belang van bewustzijn en verantwoordelijkheid, de waarde van beleving en lichamelijkheid, de plaats van mysterie en contemplatie, en het voorbeeld van verhalen en de natuur.
Daarbij gaat het steeds om de vraag, hoe mensen bevrediging vinden in echte betrokkenheid en vruchtbaar ethisch handelen. Aanbevelingen worden gegeven die soms al zo oud zijn als de Chinese wijsbegeerte en de franciscaanse spiritualiteit, maar nog steeds hun waarde kunnen bewijzen.

Met lezingen van experts uit de wereld van de duurzaamheid.