impression image impression image

Op zondag 2 februari organiseert de Franciscaanse Beweging een bezinnende wandeltocht door Leiden. In 2020 staan verhalen centraal bij de Franciscaanse Beweging. Door een verhaal te vertellen komen de gebeurtenissen en de personages tot leven. Zo krijgen we een inkijkje in de wereld van mensen wie we normaal gesproken niet zo snel ontmoeten en met wie we niet zo snel in gesprek gaan.

Leiden is een stad van ontdekkingen. Eigenlijk is heel de binnenstad van Leiden één groot monument. Door de rijke historie staat de stad bol van de verhalen. Op zondag 2 februari starten we de wandeling van ong. 8 km vanuit de Romanuszaal van de Hartebrugkerk in Leiden. Deze kerk is rond het jaar 1835 gebouwd in waterstaatstijl. Op een gevelsteen van de kerk staat een beeltenis uit het verhaal van Franciscus en de wolf. Dit franciscaanse verhaal biedt ons een schat aan verdieping en reflectie.
Voorafgaand aan de wandeling is er gelegenheid de kerkdienst in de Hartebrugkerk bij te wonen om 11.15 uur.

LET OP: Wegens grote belangstelling geldt er vanaf nu een wachtlijst. Bij deze wandeling is slechts plaats voor 20 mensen.

De Franciscaanse Beweging (FB) organiseert al vele jaren wandelingen in het hele land. Zij brengt mensen samen die zich aangetrokken voelen tot het gedachtegoed van Franciscus en Clara van Assisi. Kernwaarden van de FB zijn: eenvoudig, betrokken, kwetsbaar en vredelievend.