Het Algemeen Kapittel (AK), de ledenvergadering voor de leden van de Franciscaanse Beweging, wordt gehouden in het pas verbouwde Franciscushuis van het stadsklooster San Damiano.

 

De stukken voor het AK ontvangt men rond 4 november digitaal. Vragen kan men van tevoren aan het verenigingsbestuur doorgeven via info@franciscaansebeweging.nl

Ter behandeling staat op de agenda:

Goedkeuring verslag van het Algemeen Kapittel 2018
Bestuursverslag 
Vaststelling jaarrekening 2018
Goedkeuring begroting 2020
Voordracht bestuurskandidaten

 

Belangstellenden zijn uiteraard welkom. Graag je wel even aanmelden.

Programma

10.00 uur          Aankomst en ontvangst met koffie en thee
10.30 uur          Woord van welkom door Jan Nielen, voorzitter van de FB, met aansluitend een meditatieve viering
10.55 uur          Inleiding door Marchien Timmerman
11.30 uur          Vragen en reacties vanuit de leden
11.45 uur          Gesprekken n.a.v. de inleiding            

12.50 uur          Lunch. Neem je eigen lunchpakketje mee. Wij zorgen voor soep 

13.30 uur          Het verhaal over het initiatief van ’tapijt voor vrede’
13.40 uur          Inleiding op de ateliers en workshops
13.45 uur          Workshopronde
14.50 uur          Terugblik op de ateliers en workshops 

15.10 uur          Plenaire behandeling van bestuurlijke zaken
15.50 uur          Muzikale afsluiting
16.00 uur          Afsluiting en een gezellig samenzijn met een glaasje en een knabbeltje
17.00 uur          Huiswaarts

impression image impression image

Over...

De inleiding

Marchien Timmerman is docent missionaire Presentatie en Diaconaat aan de Hogeschool Windesheim. Zij zal ingaan op de vraag welke plek de Franciscaanse Beweging kan innemen in het veld van zinzoekers. Er bestaan vele uiteenlopende spirituele oriëntaties die op de een of andere manier te verbinden zijn. En waaruit bestaat de behoefte aan spiritualiteit van zinzoekers ‘zonder religie’ buiten de begaanbare paden?

Tapijt voor vrede

Het verhaal van het goede, de verbinding zoeken. Tapijt voor vrede is een initiatief van kunstenares Marianne van Heeswijk. Zij legde met Syrische en Nederlandse vrijwilligers al bijna zestig tapijten.

Workshops

Op het Algemeen Kapittel kan je kiezen tussen onderstaande vier workshops:

1 Ontmoeten en (on)verdraagzaamheid door Jan Nielen.                      
2 ‘Tapijt voor vrede’ met Marianne van Heeswijk: samen met vluchtelingen op een gelijkwaardige manier bouwen aan een tapijt.
3 De vreemdeling in jezelf, Een meditatieve workshop met Marieke Neuhaus.                                                                 
4 Franciscus en Rumi door Kok Klever. Wat hebben de twee mystici, een christen en een moslim, ondanks hun verschillende culturele en religieuze achtergronden met elkaar verwant? En zijn ze gidsen in onze tijd?