5 lezingen over fresco-kunst

Deze lezingenreeks wordt georganiseerd door broeder Mattie Jeukens ofm in Maastricht.

De lezingenreeks kan een goede voorbereiding zijn op een mogelijke fresco-kunstreis in september 2024.

Kijk voor meer informatie op www.franciscaansevoettochten.nl.

19 februari : De plek van de frescoschilder via zelfportretten

26 februari : De Annunciaties

04 maart    : Kerstmis met aanbidding van de wijzen

11 maart      : Lijden, dood en opstanding

18 maart     : De landschappen