impression image impression image

Tijdens deze herfstwandeling nemen we een kijkje op Liberterra. Deze wooncommunity, gelegen in recreatiegebied Geestmerambacht in Koedijk, zet zich in voor duurzaam wonen en leven. Op het terrein staan tien verplaatsbare huizen, geproduceerd met zoveel mogelijk hergebruikte en natuurlijke materialen, gedeeltelijk of volledig off-grid. “Afvalstromen” worden hergebruikt om kringlopen te sluiten. De tuin levert zoveel als mogelijk eigen voedsel. Duurzame levensmiddelen en diensten worden collectief ingekocht.
In het kenniscentrum aldaar mogen we ons broodje opeten.

Houd er met uw schoeisel rekening mee dat we waar mogelijk onverharde paden zullen kiezen!

Vertrek: Parkeerplaats Klaregroetweg, Noord-Scharwoude aan de noordkant van het recreatiegebied Geestmerambacht. Ingang tegenover camping Molengroet. Verzamelen bij het informatiebord van het wandelroutenetwerk van Noord-Holland bij paaltje 62 om 9.30 uur met koffie uit de ‘achterbak’. Het openbaar toilet (50 m. daarvandaan) heeft geen wc-papier i.v.m. vandalisme.
Kosten: € 7. Lunchpakketje zelf meenemen.
Opgave: Jan Verbruggen jcj.verbruggen@quicknet.nl (0226-351951) tot uiterlijk woensdag 1 november.
Telefoon tijdens de wandeling: 06-51602581