impression image impression image

Op velerlei manieren raakt de boodschap van Franciscus en Clara aan ons leven en onze tijd. Zowel omdat wij ernaar verlangen om die boodschap toe te passen op onze hedendaagse problemen en idealen, alsook omdat Franciscus en Clara ons laten zien hoe ons levensverhaal en onze vragen passen in een groter verhaal. Zij zijn voor ons een oriëntatie op God.

We zijn op deze introductiedag te gast in de kapel Dijk en Duin, een van oudsher franciscaanse plek. Na de Tweede Wereldoorlog werd voor de geestelijk ontwikkeling van West-Friesland het vormingscentrum Dijk en Duin opgericht o.l.v. een groep franciscanen die afkomstig waren van Nieuwe Niedorp. Daar werd hun klooster van 1960 tot 1988 overgenomen door de hun verwante zusters clarissen. De Hoornse franciscanen woonden op Dijk en Duin van 1960 tot 1974. Het gebouw werd tot 1998 door hen gebruikt voor allerlei activiteiten, tegenwoordig komt daar de franciscaanse groep bijeen. Het biedt onderdak aan een PKN gemeente, aan de ggz en sinds enkele jaren is hier ook een hospice gevestigd.

 

impression image impression image

Inleidingen

1. ‘EVANGELISCHE SPIRITUALITEIT VOOR ALLEMAN EN ALLEDAG’
Door Hubert Bisschops ofs, verbonden aan de Franciscaanse Beweging (werkgroep Studie en Vorming en redactie Franciscaans Leven)
Wat is de actualiteit van Franciscus en zijn evangelische boodschap? In zijn testament geeft Franciscus aan dat het evangelie hét omvormingsmodel is voor zijn volgelingen: minderbroeders, clarissen en al dan niet gehuwde mannen en vrouwen in hun eigen woning, waaruit de reguliere derde orde in kloosterverband ontstond. Ook al verschilt de exacte leefvorm in de concrete dagelijkse praktijk op grond van gelofte, sekse, woonsituatie en/of functie, de kernwaarden voor de Franciscaanse Beweging blijven hetzelfde.

2. HET LEVEN VAN CLARA NAAR ONZE TIJD VERTAALD
Door Marianne van Haastrecht osc, claris en zuster van de Feminae Pacis
Clara van Assisi (1193-1253) is de eerste vrouwelijke volgeling van Franciscus van Assisi en stichteres van de clarissen, een contemplatieve orde die nauw verbonden is met de minderbroeders. Ook vandaag de dag, 8 eeuwen na Clara, worden velen door haar wijze van leven geïnspireerd. Hoe ziet dat religieuze leven er nu uit? Hoe kunnen wij ons leven spiegelen aan het leven van Clara?

impression image impression image

Workshops

‘Mystiek van de navolging van Christus’
Door Hubert Bisschops ofs
Deze workshop vormt zich rond een tekst van Franciscus. Een gebed laat zien dat een mens ten diepste weet dat God naar hem verlangt en dat hij aan dit ‘mensverlangen’ van God tegemoet kan komen door de navolging van Christus. In Franciscus’ eigen woorden: het gaat erom de voetstappen te volgen van Zijn geliefde Zoon. De kern van de franciscaanse oer-regel laat een spirituele weg zien die gegaan kan worden om aan het Godsverlangen van de mens tegemoet te komen.

 

Als de maan in het water schijnt
Door Marianne van Haastrecht osc
In deze workshop spiegelen we ons leven aan dat van Clara. Waartoe roept Clara ons op? Hoe geef ik mijn leven vorm? Clara kan ons helpen het eigen verlangen op het spoor te komen en de eigen levensrichting en levensinrichting te vinden. Wat kan zij in ons wakker maken?

 

In de poëzie troost de maan...
Door Peter Vermaat, dichter-verteller en eindredacteur Franciscaans Leven
Franciscus en Clara hebben veel mensen geïnspireerd, waaronder schrijvers die in hun verhalen of gedichten laten zien wat Franciscus en Clara voor hen betekenen. In deze workshop zullen we een ‘anonieme’ moderne legende over Clara bekijken, die getraceerd kan worden tot in de 19e eeuw, maar die toch ook veel oudere sporen draagt. Daarnaast zullen we ingaan op twee gedichten over Franciscus van de Duitse Paul Celan en Nelly Sachs, twee joodse dichters voor wie Franciscus een teken van hoop is.

Programma

12.30 Inloop en ontvangst
13.00 Woord van welkom
13.05 Eerste inleiding door Hubert Bisschops ofs
13.50 Pauze met koffie en thee
14.05 Tweede inleiding door Marianne van Haastrecht osc
14.50 Pauze
15.00 Eerste ronde workshops
15.45 Tweede ronde workshops
16.30 Afsluiting van de middag

Routebeschrijving

De kapel Dijk en Duin is op ongeveer 13 minuten loopafstand vanaf station Hoorn. Verlaat het station richting de Spoorsingel. Waar de Spoorsingel overgaat in de Draafsingel weg vervolgen. Sla de eerste linksaf richting de Eikstraat. Steek aan het einde van de Eikstraat de Abbingstraat schuin over naar de Wilhelminalaan. Je vindt de kapel aan je rechterhand.

 

Locatie

Kapel Dijk en Duin,
Wilhelminalaan 2, 1623 MA Hoorn