impression image impression image

Het Middeleeuwse Haarlem was een stad van kloosters en kerken. Rond het jaar 1465 telde Haarlem maar liefst 21 kloosters binnen zijn muren. Het waren religieuze gemeenschappen van zusters en broeders, die zich naast een contemplatief leven richtten op de minderbedeelden in de stad. Na de Reformatie kwam daarin verandering, maar in de 19de eeuw was er weer godsdienstvrijheid en vestigden weer enkele congregaties zich in Haarlem. 

Afgelopen najaar is het Haarlems Stadsklooster opgericht. Geen traditioneel klooster, maar een imaginair klooster waar plek is voor iedereen.

Op aanvraag van het Haarlems Stadsklooster organiseert ‘t Gilde een wandeling door het Middeleeuws Haarlem langs de voormalige kloosters. U kunt meewandelen op zaterdag 10 augustus. De wandeling start om 13.30 uur voor de Vleeshal op de Grote Markt en duurt ongeveer 1 uur en 30 minuten.