impression image impression image

Tijdens een thema-kloosterweekend, voor hen die al bekender zijn met het leven van Franciscus, verblijf je in een franciscaans klooster en leef je mee op het ritme van de broeders of zusters. Tussen de gebeden en maaltijden door verdiep je je verder in het leven van Franciscus en Clara van Assisi. Tijdens het weekend van 21-23 oktober staat het thema 'zoeken naar God' centraal.

Franciscus was een mysticus (een zoeker naar God) die leefde in de 12e eeuw na Christus. Een roerige tijd waarin veel veranderingen in de Kerk en in de samenleving plaatsvonden. De bevolking had veelvuldig te maken met oorlog, ziekte, epidemieën en natuurrampen. Dat alles kleurde Franciscus' leven, geloof en zoeken naar God. Een zoeken en vinden, weten en twijfelen, hopen en geloven. Zijn spiritualiteit en Godsbeleving nodigen je uit om alleen en samen - in dialoog, stilte en reflectie - naar je eigen Godsbeleving te kijken en te ervaren hoe God en jouw Godsbeleving in je leven een plaats hebben.

Het programma van dit weekend is als volgt:
- vrijdagavond maak je kennis met elkaar, het
klooster en het thema van het weekend;
- zaterdag wordt het thema in verschillende
werkvormen verder verkend;
- zondag is er een reflectie en een afsluitende
viering met elkaar.

impression image impression image

Praktische informatie

Deelnemers

Weekenden hebben doorgaans een minimum van 5 en
een maximum van 8 deelnemers.


Deelnemersbijdrage

De deelnemersbijdrage varieert en is afhankelijk van het netto-inkomen.
€ 65,- bij een inkomen tot € 1.000,-,
€ 100,- bij een inkomen tot € 1.500,-,
€ 130,- voor hogere inkomens.


De prijzen zijn inclusief overnachting,
maaltijden en begeleiding.


Locatie

Franciscanen Megen, Kloosterstraat 6, 5366 BH Megen.


Datum en tijden

29 april-1 mei 2022. De weekenden zijn doorgaans van vrijdagmiddag 17.00 uur tot zondagmiddag uiterlijk 14.30 uur.


Contact en aanmelden

Meer informatie over de kloosterweekenden vind je hier op de website.
Aanmelden of meer informatie: kloosterweekend.nl@gmail.com
Alleen voor informatie: 06-29 59 77 80


Corona

De kloosterweekenden worden volgens de maatregelen en voorschriften van het RIVM georganiseerd. Het kan voorkomen dat we de weekenden moeten annuleren. In geval van annulering worden de reeds betaalde bijdragen teruggestort.

impression image impression image

Meer over het thema

De mysticus Martin Buber geeft in zijn Chassidische Vertellingen enkele antwoorden op de vraag waar God te vinden is…

Waar is God te vinden?

Bij rabbi Meïr Sjolom, een zoon van rabbi Jehoesjoea Asjer, kwam eens een koopman en beklaagde zich over een andere, die een winkel vlakbij de zijne geopend had. “Je meent klaarblijkelijk”, zei de tsaddik, “dat het je winkel is die je in leven houdt en richt daarop je hart in plaats van op God die je in werkelijkheid onderhoudt. Of weet je soms niet, waar God woont?” Er staat geschreven: “Heb je makker lief als jezelf. Ik ben de Heer.” Dat betekent: “Verlang voor je naaste hetzelfde als voor jezelf, dat wat hij nodig heeft, - dan zul je God vinden.”

Gods woning

“Waar woont God?” Met deze vraag verraste de rabbi van Kotzk enkele geleerde mannen die bij hem te gast waren. Ze lachten hem uit. “Wat zegt u nu? De wereld is immers vol van Zijn heerlijkheid?” Maar hij beantwoordde zijn eigen vraag: “God woont, waar men Hem binnenlaat.”

Verdieping:
Franciscus: zoeken naar God – verbonden met de wereld

Franciscus heeft tijdens een 40-daagse vasten die hij op de berg La Verna hield, een Lofzang geschreven. In deze Lofzang op de Allerhoogste God geeft Franciscus zijn Heer allerlei namen als dank en lofprijzing voor de genadegaven die hij van God heeft ontvangen.

Lofzang op de Allerhoogste God

De zin van het ontstaan

Luister hier

God is de kracht die liefde geeft

liefde is God in al wat leeft,

liefde is wording,

liefde is leven gaan:

de zin van het ontstaan.

 

Wij zijn dragers, vormen van levenslicht,

op liefde gericht.

 

Horen en zien wat leven is:

weten dat liefde de waarheid is.

Zullen wij inzien,

zullen wij echt verstaan:

ons hart zal open gaan.

(tekst: Ineke Vos, muziek: Chris van Bruggen)

Dagsluiting

Eigenlijk geloof ik niets,

en twijfel ik aan alles, zelfs aan U.

Maar soms, wanneer ik denk dat Gij waarachtig leeft,

dan denk ik, dat Gij Liefde zijt, en eenzaam,

en dat, in dezelfde wanhoop, Gij mij zoekt

zoals ik U.

Gerard Reve