impression image impression image

Dit jaar is het 750 jaar geleden dat de Martelaren van Gorkum op 9 juli 1572 zijn overleden.

De franciscaan Gerard Heersterbeek, die ooit als jonge franciscaan begonnen is in de Mozes en Aaronkerk in Amsterdam en vervolgens naar Latijns Amerika is getrokken om daar te werken met de armen, werd daarna secretaris voor Gerechtigheid en Vrede van de Nederlandse Provincie van de franciscanen en vervolgens secretaris van de gehele orde voor Gerechtigheid en Vrede. Als zodanig heeft hij 6 jaar in Rome gewoond op het Generalaat. Nu is Gerard Gardiaan van het oude klooster in Weert. Twee martelaren van Gorkum zijn afkomstig uit Weert en mede daardoor heeft het Gerards belangstelling getriggerd. Jarenlang heeft hij zich als hobby verdiept in de geschiedenis van de Martelaren van Gorkum, die goed gedocumenteerd blijkt te zijn.

Onder de martelaren bevonden zich elf franciscanen ofwel minderbroeders, één dominicaan of predikheer, twee norbertijnen ofwel witheren en vijf wereldheren (seculiere priesters, werkzaam in bisdommen). Hun relikwieën worden in de Nicolaaskerk in Brussel bewaard.

De lezing begint om 19.00 uur, er zijn geen onkosten aan verbonden, maar een vrije gave is erg welkom. De lezing wordt georganiseerd door de Vrienden van de OLV van Lourdeskerk.

Locatie: Lourdeskerk, Lourdesplein, 6224 ER Maastricht.