impression image impression image

De Franciscaanse Beweging biedt onder de naam ‘Lieverlede’ een bezinningsperiode van vijf weekenden aan voor mensen die een pas op de plaats willen maken om hun levensweg tot nu toe te overzien.

Wat is er in je leven gebeurd, waar sta je nu en waar ligt je verlangen, waar wil je naartoe? Door middel van de thema’s staan we stil bij momenten in het leven die belangrijk en sturend geweest zijn. Momenten van pijn en teleurstelling, maar ook momenten van groei en inzicht. ‘Lieverlede’ is een jaar ‘in gelovig perspectief’. De bezinning op je leven verbinden we met onze zoektocht naar God. Hoe beleefden we God in het verleden en hoe is het nu? Wat beleven we aan ‘geloven’ in God, het goddelijke? Hoe kan het dagelijks leven vindplaats zijn van God?

Mogelijk leidt de reis die we met ‘Lieverlede’ maken tot nieuwe keuzes of ontdek je juist sterker te staan in de keuzes die je tot dan toe gemaakt hebt.

Elk weekend is een aanzet om wat je ontdekt en ervaren hebt, te verwerken in jouw persoonlijk levensverhaal. Daarom volgen aan het eind van elk weekend enkele opdrachten om thuis te doen.

Praktische informatie

Data en tijd

Elk weekend begint vrijdagavond om 19.30 uur en eindigt zondagmiddag rond 16.00 uur.
6 t/m 8 december 2019: Geroepen en geraakt
10 t/m 12 januari 2020: Op reis
28 februari t/m 1 maart 2020: Donker en licht
17 t/m 19 april 2020: Thuiskomen
19 t/m 21 juni 2020: Gezegend en gezonden

Werkwijze

Ieder weekend werken we uit met behulp van creatieve werkvormen zoals bibliodrama, beweging en expressie én werken met kleur en dans. Daarbij maken we gebruik van de verworvenheden van en wijsheid uit het christendom, de psychosynthese en de franciscaanse spiritualiteit.

Groep

We werken met een groep van maximaal acht deelnemers en twee begeleiders. De begeleiding is in handen van
Heileen Holman en Marja Heuzeveldt. 

Aanmelding

Je kunt een informatiepakket aanvragen en je aanmelden bij de coördinator van Lieverlede,
Heileen Holman: lieverlede@heileenholman.nl / 06-29597780. Of bij het Dienstencentrum van de Franciscaanse Beweging: info@franciscaansebeweging.nl / 073-6131340.

Na aanmelding vindt een intakegesprek plaats, alvorens deelname definitief bevestigd wordt.

Kosten

Lieverlede kost € 745,- voor vijf weekenden. Voor minderdraagkrachtige mensen is een reductietarief aan te vragen via de coördinator, Heileen Holman: lieverlede@heileenholman.nl

Deelname aan Lieverlede houdt in dat je alle vijf de weekenden aanwezig bent.

Locatie

Klooster van de franciscaanse minderbroeders
Kloosterstraat 6, 5366 BH Megen