ONLINE - Het geplande Algemeen Kapittel van 13 november is vanwege het oplopend aantal besmettingen en de maatregelen rondom Covid-19 geannuleerd. Het verenigingsbestuur heeft ervoor gekozen om het Algemeen Kapittel op 11 december alsnog te houden als een online bijeenkomst. Daarnaast is er de mogelijkheid, als je als lid niet aanwezig kunt zijn, om vooraf schriftelijk te stemmen.  

impression image impression image

De stukken, zoals het verslag van het AK van vorig jaar, het jaarverslag inclusief de jaarrekening, de begroting en de voorstellen, worden (of zijn al) vooraf per e-mail opgestuurd.

Vragen kunnen, tot uiterlijk 72 uur voorafgaand aan het Algemeen Kapittel, schriftelijk worden ingediend via info@franciscaansebeweging.nl.

Net als het indienen van vragen, is ook het indienen van schriftelijke stemmen mogelijk tot uiterlijk woensdag 9 december 13.00 uur.

Programma

14.00 uur Opening met een woord van welkom door Jan Nielen, voorzitter van de FB met aansluitend een meditatief moment.

14.20 uur “Wees blij”! Franciscus zoekt niet zozeer zijn eigen vreugde als wel de vreugde van de Heer. Ons wordt niet alleen gevraagd te doen wat God ons zegt (“herstel mijn huis”), maar ook te voelen wat God voelt. Een vreemde en moeilijk navolgbare taak. Een inleiding van Willem Marie Speelman ofs, hoogleraar franciscaanse spiritualiteit en directeur FSC.

14.50 uur Muzikaal intermezzo.

14.55 uur 25-jarig jubileum FB.

15.00 uur Behandeling van bestuurlijke zaken: goedkeuring verslag van het Algemeen Kapittel 2020. Bestuursverslag. Vaststelling jaarrekening 2020. Goedkeuring begroting 2022. Voordracht bestuurskandidaten.

16.00 uur Nagesprek en afsluiting van de middag.