impression image impression image

De Stoutenburglezing is van 1998 tot en met 2016 jaarlijks georganiseerd vanuit het Franciscaans
Milieuproject Stoutenburg. Een inspirerende spreker reflecteerde daarbij vanuit de eigen discipline
op franciscaanse waarden. In 2017 kwam dit project ten einde en kwam de Stoutenburglezing te
vervallen. Gezien het inspirerende karakter van deze lezingen en de grote behoefte aan méér, was er
geen alternatief: de draad móest weer opgepakt worden.

Dit jaar wordt de Stoutenburglezing gegeven door Daniëlle Hirsch, directeur van Both Ends. Het onderwerp van de lezing is: Je kunt meer dan je denkt! Handelingsperspectief voor mondiale beïnvloeding vanuit Nederland.

impression image impression image

Hoeveel invloed heb jij op het bereiken van een duurzame wereld?
In de wereld gaat het op sociaal vlak steeds beter: minder mensen leven in armoede en oorlog dan ooit tevoren. Onze kennis is ongekend hoog en mensen over de hele wereld zijn met elkaar verbonden. Tegelijkertijd loopt onze maatschappij op tegen de grenzen van onze planeet. Op gebied van milieu is er sprake van een urgente crisis: klimaatverandering, waterschaarste en biodiversiteitsverlies bedreigen onze toekomst.

Daniëlle Hirsch laat zien dat Nederlanders een veel grotere invloedsfeer hebben dan over het algemeen gedacht wordt. Immers, de Nederlandse economie is de 18de van de wereld en heeft vertakkingen over de hele wereld. In haar inspirerende verhaal toont ze aan dat we veel méér kunnen doen dan eigen groente verbouwen, minder vliegen en reizen met fiets en OV of zuinig zijn met energie. Ze deelt haar visie op Nederland als economische macht en vertelt ons hoe ze haar eigen netwerk inricht, uitbreidt en inzet om juist de zaken waar we geen controle maar wel invloed
op uit kunnen oefenen, te veranderen. Met haar gaan we op zoek naar het antwoord op de vraag: “Wat zou ik morgen nog meer kunnen gaan doen?” We gaan ons persoonlijke netwerk en beïnvloedingssfeer verkennen om onze mogelijkheden voor eigen, concrete actie voor een betere wereld te identificeren.