impression image impression image

Op donderdag 30 en vrijdag 31 augustus 2018 organiseert het Franciscaans Studiecentrum een afscheidscongres bij de pensionering van Gerard Pieter Freeman. Voor het programma van 31 augustus kijk je hier.

In dit tweedaagse congres onderzoeken we praktijken van leiderschap in het heden en verleden. Aanleiding is het afscheid van Gerard Peter Freeman als hoogleraar franciscaanse spiritualiteit, theologie en geschiedenis. Hij heeft veel onderzoek gedaan naar het leven en het leiderschap van Clara van Assisi.

In de pauselijke brief bij haar heiligverklaring wordt Clara ‘de eersteling van de armen, de aan-voerster van de nederigen, de leermeesteres van de penitenten, de abdis van de boetvaardigen’ genoemd. Haar uitgangspositie was ongunstig, want vrouwen hadden in de middeleeuwse kerk geen stem. Niet-temin liet zij haar geluid zo duidelijk en zuiver horen dat zij als eerste vrouw haar eigen leefregel schreef die ook nog eens door de paus werd goedgekeurd. Het gezag dat zij in de buitenwereld kreeg, had ze ook in de binnenwereld van haar klooster. Ze was een geliefde abdis omdat zij iedereen de ruimte gaf en tegelijk vastberaden de koers bepaalde. Zij was daarin volge-ling van Franciscus van Assisi, die nederig was in de omgang met mensen en tegelijk volkomen helder in wat hij voorstond.

De inspiratie van Clara en Franciscus, het eerste aandachtspunt van dit congres, worden in verband gebracht met actuele voorbeelden van leiderschap. De huidige praktijken zijn daarmee het tweede aandachtspunt. Welke krachten – persoonlijk, sociaal, spiritueel – kenmerken goed leiderschap? Wat beogen die verschillende krachten te bereiken? Welke krachten zijn juist nu belangrijk, maar misschien in onze tijd onzichtbaar geraakt?

Omdat maatschappelijke dialoog een motor is van het wetenschappelijk discours, zal dit congres gericht zijn op een verscheidenheid aan doelgroepen: vrouwen en mannen met wetenschappelijke kennis over Franciscus, Clara en leiderschap, maar ook leidinggevenden bij maatschappelijke organisaties op het gebied van onderwijs en zorg.

Programma

10.00 Opening door Bert de Jong (voorzitter Franciscaans Studiecentrum)
10.15 Krijn Pansters (Franciscaans Studiecentrum): Exemplarisch leiderschap
10.45 Br. Bernardus ocso (abt Koningshoeven): Spiritueel leiderschap
11.30 Pauze
11.45 Theo van der Zee (coördinator katholiek onderwijs Verus): Leiden als respons op een roeping
12.30 Lunch
13.45 Monique van Dijk-Groeneboer (Tilburg University): Vrouwelijk en mannelijk leiderschap
14.30 Workshops: Leiderschapsoefeningen met koordirigent, coach en leraar

  • Koordirigent Hanna Rijken, Come, follow me
  • Leraar Erik van Kerkhoff, De leraar als leider en volger
  • Coach Harald van Veghel: Waarom doe ik niet wat ik het liefst wil doen?

15.45 Pauze
16.15 Marieke Bouwman (directeur woonzorgcentrum St. Elisabeth): Mensen thuis brengen aan de hand van vier franciscaanse pijlers
17.00 Afsluitend paneldebat en lancering van de kenniskring-website “Forum Franciscanum”
17.30 Borrel
18.30 Einde

Gerard Pieter Freeman


Gerard Pieter Freeman (1952) studeerde theologie in Utrecht (UU en KTU) waarbij hij zich specialiseerde op de spiritualiteit van Franciscus van Assisi. Hij werkte voor de Franciscaanse Samenwerking aan de opbouw van de franciscaanse beweging en verdieping van de spiritualiteit. Vanaf 1992 richtte hij zijn aandacht ook op Clara van Assisi en de orde van de clarissen. Nadat hij in 1997 daarop gepromoveerd was, werd hij in 1998 bijzonder hoogleraar franciscaans spiritualiteit, theologie en geschiedenis aan de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht, die in 2007 de School of Catholic Theology aan Tilburg University werd, maar in Utrecht gevestigd bleef. Tussen 1998 en 2014 was hij ook directeur van het FSC.

Locatie

In het auditorium van het Catharijneconvent

Lange Nieuwstraat 38, 3512 PH Utrecht