impression image impression image

Op zondag 13 januari organiseert de Franciscaanse Beweging een bezinnende wandeltocht in Utrecht. Vertrek is vanuit de Silogemeente aan de Herenstraat 34-36 om 11.30 uur. In 2019 is het thema bij de Franciscaanse Beweging ‘in gesprek met’. Ook bij deze wandeling staan ontmoeting en gesprek centraal. Daarbij gaan we uit van ontmoetingen met de deelnemers zelf, maar ook met anderen die we normaal gesproken niet zo snel ontmoeten en met wie we niet zo snel in gesprek gaan. 

In de Silogemeente is om 10:00 uur een kerkdienst. De deelnemers aan de wandeling zijn hierbij van harte welkom. Na afloop van de dienst is er ruimte voor samenkomst, ontmoeting en een kopje koffie. Rond 11.30 uur na een korte inleiding wandelen we door de stad Utrecht langs historische plekken. We lopen ongeveer 12 km tot ± 17.00 uur.

De Silogemeente is een 'kerk met stip'; deze kerken stellen zich open voor en ondersteunen ex-gedetineerden. Deze stip komt uit de Middeleeuwen, toen arme zwervers bij herbergen keken naar een stip op de deurpost. Als die er door andere zwervers op was gezet, betekende dit kans op een gratis maaltijd.
Tot voor kort waren er nog maar weinig kerken in Nederland die open stonden voor wie in de gevangenis had gezeten. Vanwege goede voorlichting door mensen die zelf hebben vastgezeten is er meer begrip ontstaan. Zowel over het leven in de gevangenis alsook over problemen na het vrijkomen, zoals schulden en woningnood.

De Franciscaanse Beweging (FB) organiseert al vele jaren wandelingen in het hele land. Zij brengt mensen samen die zich aangetrokken voelen tot het gedachtegoed van Franciscus en Clara van Assisi. Kernwaarden van de FB zijn: eenvoudig, betrokken, kwetsbaar en vredelievend.