Afgelopen zondag 29 juli 2018 namen de kapucijnen in een viering officieel afscheid van hun kerk en klooster. In de viering werd niet alleen stilgestaan bij het afscheid van de kapucijnen, maar ook bij het nieuwe begin waarvoor ze gezorgd hebben door het klooster over te doen naar de Franciscanen. Aan het einde van de mis werd een speciale gedenksteen onthult, geschonken aan de kapucijnen door de kerkgangers. Die steen, ontworpen door br. Philippus, bevat de boodschap die de kapucijnen de stad Den Bosch graag meegeven: Geef vrede door.

Een uitgebreid verslag met foto’s is hier te lezen.

Op 2 augustus zal de officiële sleuteloverdracht zijn. Het klooster is vanaf dat moment in handen van de franciscanen en zal dan de naam Stadsklooster San Damiano dragen.