impression image impression image

Deze blog schrijf ik midden in de waanzinnige Nederlandse zomer van het jaar des heren 2018. Het is inmiddels een zomer om nooit meer te vergeten. Warmer en droger dan alle zomers hiervoor. Sinds er meteorologen bestaan in ons land, hebben die nog nooit iets dergelijks gemeten en waargenomen. En ons groen, groen, groene knollenland verkleurt steeds meer. Sommige bomen laten inmiddels hun herfsttooi al zien. Sommige bomen en struiken zijn zelfs al kaal geworden. Grote open graslanden zien er prachtig goudgeel en grijs uit: het groene gras is compleet verdord.

impression image impression image

Onheilstijdingen

Bij deze feitelijke momentopname van onze eigen natuurlijke omgeving, kun je via de media wekelijks – ja, zelfs dagelijks – kennis nemen van andere onrustbarende zaken. Om deze blog kort te houden, wil ik slechts bij één van deze onheilstijdingen stilstaan.

Namelijk: dat woensdag 1 augustus dit jaar ‘Earth Overshoot Day’ was. Dat is de dag waarop alle wereldburgers samen net zoveel grondstoffen en voedingswaren hebben verbruikt als de aarde in één jaar kan leveren. En jawel, ook dat is weer een record. Nog nooit vond de dag zo vroeg in het jaar plaats. En als we alleen van de Nederlandse ecologisch voetafdruk – ons consumptiegedrag – uit zouden gaan, zou de dag trouwens al op 14 april zijn gevallen. Geheel in lijn met deze constatering vestigde Schiphol op maandag 30 juli een nieuw reizigersrecord: er vertrokken die dag 233.000 mensen van onze nationale luchthaven. Maar hier laat ik het bij, wat de onheilstijdingen betreft.

impression image impression image

Ander nieuws

In onheilstijdingen kun je echter niet leven. Je wordt er down van. En je kunt er helemaal door ontmoedigd raken. En dat kunnen we niet hebben.

Gelukkig zijn er mensen die je kunnen helpen om een en ander te relativeren. De Zweedse arts en hoogleraar Internationale Gezondheid Hans Rosling (1948-2017) was en is zo’n iemand. In het postuum verschenen boek Feitenkennis legt hij uit waarom het beter gaat met de wereld dan we denken. Op basis van feiten, actuele statistische gegevens, laat hij zien dat veel onheilstijdingen niet uit zullen komen. Een voorbeeld zijn extreme scenario’s rondom overbevolking. Die zou tot 2075 wel eens kunnen toenemen tot 14 à 15 miljard mensen. Rosling geeft op basis van de actuele geboortecijfers, verzameld door de VN, aan dat de wereldbevolking zich dat jaar waarschijnlijk rond de 11 miljard zal stabiliseren.

Hij legt ook de mechanismen uit waardoor we als mensen zo gevoelig zijn voor onheilsboodschappen. En zegt dat ons brein vooral reageert op grote, extreme afwijkingen van het normale. Vooral als die negatief is.

Hielp dat ons mensen vroeger om te overleven, gevaar te signaleren!; nu leidt het tot een medialandschap waarin journalisten vooral schrijven over wat afwijkend en extreem is. En onheilstijdingen zijn dat bij uitstek.

Door al die aandacht die hieraan opgaat, valt wat gewoon goed en mooi is ons niet meer op. En daar zit natuurlijk veel waarheid in.

impression image impression image

Genieten

Daarom nu het positieve nieuws. Ik heb deze  prachtige zomer genoten van de vele vlinders. Ze waren terug van weggeweest. En de moestuin heeft nog nooit zo’n goede oogst aan vijgen, wijnbessen en frambozen voortgebracht als dit jaar. Verder zie ik dat steeds meer huizen in mijn straat met zonnepanelen worden uitgerust. En …. zo kan ik nog wel even doorgaan.