impression image impression image

We zitten midden in de periode van de zomervakanties. Hoe anders dan anders. Het vrijuit plannen en onbezorgd op vakantie gaan is dit jaar veel en veel minder. Er speelt nu doorlopend onzekerheid mee. Hoe ontwikkelt zich dat met het virus, hoe zit dat met mondkapjes, dreigt er een lock down, kom ik de grens nog wel over en wat gaan we er straks economisch allemaal nog van merken? Iedereen heeft graag vastigheid en zekerheid. Dat schept vertrouwen in de toekomst. Dat is nu allemaal minder. Wat geeft houvast?  
 
Een tijd als deze zou voor Franciscus van Assisi een uitdaging zijn. Want hij zou voor een beetje houvast verwijzen naar God. Bekeer je, ga het anders doen en dan vooral die dingen die wat meer laten zien van het Rijk van God. Dan zul je zien dat het beter gaat. Maar als ik in onze dagen wat intensiever terugkijk op het afgelopen half jaar, dan zie ik buiten alle ellende ook veel mooie dingen. Dingen die juist iets laten zien van wat het Rijk van God inhoudt en houvast bieden voor de toekomst. 

Geld noch moeite werd gespaard om iets te doen waar een ander mee geholpen is.

impression image impression image

Ik zie dat veel mensen zich bovenmatig hebben ingezet omdat het in hun bezigheden om de medemens ging. Werkers in de zorg en andere essentiële beroepen, vrijwilligers en gewone burgers hebben meer gegeven dan van hen verwacht mocht worden. Soms letterlijk tot het einde van hun krachten. En daarbij nog steeds positieve gevoelens hebben van ‘het is voor de goede zaak’. Een gevoel dat veel mensen aan elkaar verbonden heeft om samen voor die goede zaak te staan. 
 
Ik zie dat heel veel mensen nood hebben ervaren in hun omgeving en daar op gereageerd hebben. Nabijheid is daadwerkelijk gezocht, activiteiten zijn opgezet en soms heel creatieve. Geld noch moeite werd gespaard om iets te doen waar een ander mee geholpen is. Dit heeft mooie gevoelens teweeggebracht, zowel bij de gangmakers als bij de doelgroep. Ervaringen van ‘dit is mooi, hier gaat het uiteindelijk om’.

impression image impression image

Ik zie dat Gods schepping even opgelucht kon ademhalen. Daar waar mensen noodgedwongen een stapje minder konden doen, kwam er ruimte voor de natuur, dieren, schone lucht. Zichtbaar werd hoe schadelijke invloeden op mens en natuur in een korte tijd wegvielen. Een bevestiging van gevoelens van mensen die zich afvroegen of dat nog wel mogelijk zou zijn. Een signaal dat het kan.

Dat zie ik, nog veel meer en anderen zien nog meer. We hebben in meer of mindere mate meegemaakt wat hiervoor beschreven is. Dat zijn wat we tekenen van het Rijk Gods mogen noemen. Wij weten dat, wanneer het leven weer een beetje terugkomt op het niveau van vóór de corona-uitbraak, veel van deze positieve ervaringen op de achtergrond gedrongen zullen worden. Maar ze zijn gebeurd en ervaren. En dat mag voor de toekomst houvast geven. Het kan. Het zit in de mensen. Het moet er alleen uitkomen, hopelijk niet alleen als gevolg van een crisis. 
 
Naast alle ellende mooie positieve gebeurtenissen. Het afgelopen halfjaar mag op die manier doorwerken in de toekomst. Als het gaat om houvast voor de toekomst mag dit ons helpen en sterken. Alsof een tipje van een sluier wordt opgelicht.