impression image impression image

In het Peelgebied de Heihorst in het Brabantse Zeeland mogen boeren binnenkort ‘tiny houses’ plaatsen in nieuw aangelegde natuur. De gemeente Maashorst heeft het gebied aangewezen als voorbeeldlocatie voor Peel Natuurdorpen (PND) die de kleine huisjes op veel meer plekken wil realiseren.

Op dinsdag 23 februari 2021 werd het eerste tiny house – als voorbeeld en showmodel – in bestaand bos geplaatst. Uiteraard op tijdelijke basis, want het is nadrukkelijk de bedoeling van de stichting PND, dat de tiny houses in nieuw bos op boerenland komen! Over belangstelling heeft PND niet te klagen, want duizenden mensen hebben inmiddels al spontaan belangstelling getoond voor een tiny house. En op 7 oktober 2022 kwamen Statenleden van de provincie Noord-Brabant een kijkje nemen in het eerste tiny house in Zeeland. Ze waren enthousiast over de hoeveelheid ruimte die zo’n tiny house biedt. “Boven verwachting”, was een vaak gehoorde opmerking, toen er ruim 40 statenleden tegelijkertijd binnen waren. 

impression image impression image

Het PND-project is van groot belang voor de vitaliteit van de Peel(rand)dorpen. Die krijgen immers een unieke kans om de levensvatbaarheid een positieve ontwikkeling te geven. Maar ook aan boeren – die in de Peel te maken krijgen met steeds strengere milieu-, mest- en stikstofregels – biedt dit plan een nieuw toekomstperspectief. Zij dienen (een deel van) hun grond wel om te vormen in nieuwe bospercelen, waardoor ze vanaf dat moment aan rendabele Landschapslandbouw doen! En daarmee is Moeder Aarde dan weer geholpen: er komt meer natuur bij, stikstof- en andere emissies dalen en de biodiversiteit kan zich langzaam gaan herstellen. En natuurlijk hebben ook de lokale en provinciale politici belang bij het welslagen van het project, want het lost een deel van de urgente woningnood op en het helpt om de door Den Haag opgelegde milieudoelen te halen met medewerking – en dus géén tegenwerking – van boeren. Kortom, een totale win-win-situatie!

impression image impression image

Maar voor het allemaal zover is moet er in bureaucratisch Nederland nog wel van alles gebeuren. Zo heeft het Instituut voor Maatschappelijke Innovaties (IMI) een concept opgesteld voor de juridische verankering van Landschapslandbouw. Dit, om landschapslandbouw juridisch “Raad-van-State-proof” te maken. Vervolgens kunnen provinciale staten en de gemeenteraden zich erover uitspreken. Waarna de Peelgemeenten en het waterschap Aa en Maas deze nieuwe bestemming kunnen implementeren in omgevingsplan en -visie en de provincie in de verordening.

Hopelijk wordt deze slimme combinatie van natuur, landbouw en wonen in Brabant snel verwezenlijkt. En hopelijk krijgt dit Peelproject een grote landelijke uitstraling. Want wie zit er nu niet te wachten op win-win-oplossingen voor moeilijke en complexe problemen.

Zit jij daar ook op te wachten? Stem dan bij de komende verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Waterschappen op kandidaten die zulke initiatieven daadwerkelijk de ruimte en ondersteuning durven bieden die ze verdienen!