impression image impression image

Het Rietfonds van de Franciscaanse Beweging en Vereniging Broeder Frans, voortkomend uit een erfenis ontvangen van lid Riet Deten, komt ten goede aan mensen die minder kansen of minder middelen tot hun beschikking hebben om in de maatschappij mee te kunnen draaien. Denk bijvoorbeeld aan een lidmaatschap, deelnamekosten voor een sportvereniging of andere activiteiten, kosten voor benodigdheden voor die activiteiten, aanschaf van huishoudelijke apparaten of kosten voor een cursus. Naast individuele aanvragen kan een beroep worden gedaan op dit fonds voor deelname aan activiteiten die onder de Franciscaanse Beweging vallen.

Wanneer kan ik een aanvraag doen?

Ieder die over geen of onvoldoende eigen financiële middelen bezit om de aanvraag/behoefte zelf volledig te financieren en die elders niet terecht kan met deze vraag kan een aanvraag doen. Aanvragen voor het solidariteitsfonds en ook individuele vragen kunnen gestuurd worden naar: info@franciscaansebeweging.nl onder vermelding van Rietfonds. Geef aan waarvoor je een aanvraag doet (met daarbij wat eventueel je eigen bijdrage zou kunnen zijn). Je kunt ook een aanvraag doen voor een ander, mits de betreffende persoon daartoe toestemming geeft. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen. Eenzelfde aanvraag kan per jaar slechts eenmalig gehonoreerd worden.