impression image impression image

Onder de titel 'Het Zonnelied of de Lofzang van de schepselen' zijn in dit boekje negen meditaties rond het Zonnelied gebundeld. 

Het Zonnelied van Franciscus van Assisi is van grote waarde voor ieder die zich door de franciscaanse spiritualiteit wil laten inspireren en voor ieder die zich begaan voelt met de aarde en de aantasting van onze leefomgeving. In dit boekje zijn negen meditaties gebundeld waarin het gehele Zonnelied aan de orde komt. Vanuit de diepe woorden die Franciscus ons aanreikt staan we stil bij het wonder van ons leven en van de schepping en staan we stil bij onze mogelijkheden om zorgzaam met de wereld en elkaar om te gaan. Naast de negen meditaties en een orde van dienst bevat dit boekje achtergrondinformatie bij het Zonnelied en praktische gebruikssuggesties. 

De negen meditaties zijn als een noveen te gebruiken. Het boekje is de derde uitgave in een serie van franciscaanse gebedsvieringen. Het wordt vanaf 1 oktober 2023 verzonden.

Het boekje is hier te koop in onze webshop voor € 5,00.