Over vereniging van Broeder Frans

Vereniging van Broeder Frans is een landelijke beweging van mensen die zich geïnspireerd voelen door Franciscus en Clara. Voor hun dagelijks leven kunnen en willen zij leefregels gebruiken om in beweging te blijven. Ze hebben een verschillende kerkelijke achtergrond. De vereniging is ontstaan uit het verlangen naar nieuwe vormen van onderlinge verbondenheid. Zij zocht een eigen manier om vorm te geven aan de spiritualiteit van Franciscus en Clara. Sinds 1983 bestaat de vereniging met de mogelijkheid van individueel lidmaatschap. Vanaf 1996, sinds de oprichting van de Franciscaanse Beweging (FB), is Vereniging van Broeder Frans onderdeel van de FB.

De Vereniging van Broeder Frans organiseert ieder jaar meerdere ledenactiviteiten zoals ledendagen of een ledenweekend. Daarnaast ontmoeten leden elkaar bij regionale initiatieven van leden. Hierdoor hebben ontmoetingen een wisselende samenstelling. Bij deze ontmoetingen ondersteunen de leden elkaar in hun levenswijze, denkbeelden en idealen. Daarbij spiegelen ze zich aan de gemeenschappelijke leefregel van de vereniging. Zij bevragen en inspireren elkaar.

impression image impression image

De leefregel

De Vereniging van Broeder Frans bestaat sinds 1983. Een aantal mensen wilden een onderling verband van franciscaanse mensen, protestant en katholiek, die elkaar in regionaal en nationaal verband met enige regelmaat zouden ontmoeten. Gaandeweg is het verlangen naar een leefregel ontstaan, een tekst waarin men hun gezamenlijke bezieling uitspreekt. Die tekst is vanaf 1988 regelmatig bijgesteld. Enkele citaten:

Omgang met broeders en zusters in onze vereniging
Wij zijn mensen die elkaar toevallen op grond van onze keuze voor een franciscaanse leefwijze : radicaal, eenvoudig en vreugdevol. De verscheidenheid van levensvormen en karakters ervaren we als een groot goed. We genieten van de momenten waarop we elkaar ontmoeten.

Gods volk onderweg
De wijze waarop we gestalte geven aan het evangelie en aan onze verbondenheid met een kerk is verschillend. Over andere godsdiensten spreken we met eerbied. We erkennen dat er vele mogelijkheden zijn om de Eeuwige op het spoor te komen. Waar mogelijk zoeken we dialoog en discussie.

Deugd en ondeugd
We willen bijdragen aan het herstel van goede verhoudingen.
Soms lukt het ons en dan prijzen we God.
Soms lukt het niet; ook dan prijzen we God èn proberen het nog eens.

impression image impression image
background shape

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle nieuws en activiteiten?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

subscribe newsletter

Ledenactiviteiten

Vereniging van Broeder Frans houdt jaarlijks drie ledendagen en één ledenweekend. Ieder jaar wordt er een nieuw thema gekozen. In 2019 is dat ‘Teruggeven’. Dat komt uit de Regel van Franciscus:

‘Laten wij al het goede teruggeven aan de allerhoogste en verheven Heer God en erkennen dat al het goede van Hem is en voor alles dankzeggen aan Hem van wie al het goede voortkomt.’

 Tijdens de ledenactiviteiten van de Vereniging van Broeder Frans kan je je verdiepen in de verhalen van Franciscus en Clara, maar zijn er ook creatieve werkvormen en is er ruimte voor spel en gebed. De Vereniging van Broeder Frans heeft als doel om plaats en ruimte te bieden aan kinderen. Kenmerkend is de bevragende toon van de ontmoetingen, zonder dat men tot verantwoording wordt geroepen.

Activiteiten
Ledendag 2 maart 2019
Ledendag 25 mei 2019
Ledenweekend 13 t/m 15 september 2019 in Assel bij de Salesianen van Don Bosco
1 t/m 3 februari 2019 weekend voor de leden die de belofte hebben afgelegd

impression image impression image

Contact

Wil je meer weten over de Vereniging van Broeder Frans? Voor informatie, om lid te worden en om je in te schrijven op de contactbrief kan je terecht bij Joke Reints: jokereints@planet.nl

De leden van de Vereniging van Broeder Frans zijn automatisch ook lid van de Franciscaanse Beweging en ontvangen het Franciscaans Maandblad.

impression image impression image
Terug naar boven