Inhoud lespakket

Met Franciscus van Assisi als uitgangspunt is het lespakket Heldendom opgezet. Daarin worden docenten Levensbeschouwing uitgenodigd hun lessen aantrekkelijker te maken door het gebruik van digitale hulpmiddelen en leerlingen leren op een aantrekkelijke manier over helden en heiligen.

Het lespakket is met name bruikbaar voor de onderbouw van havo en vwo en bestrijkt ongeveer 8 lessen.

Heldendom is zo opgezet dat het materiaal bruikbaar is voor alle niveau's, vmbo, havo en vwo. Het bestaat uit vier gewone hoofdstukken en vier 'verdiepingshoofdstukken'. Samen goed voor ongeveer 8 lessen. De Frapp loopt er als een rode draad doorheen.

De nadruk in het lespakket ligt op het ontdekken van de eigen kwaliteiten en de vraag hoe die in te zetten zijn voor een betere wereld. 

Hoofdstuk 1 is een inleidend hoofdstuk op het thema. Wat zijn helden, welke helden kennen we en waarom kijken we tegen ze op? In de verdieping is aandacht voor helden in verering en kunst en leren leerlingen over de klassieke reis die veel helden afleggen. Ze herkennen centrale thema's in hun levensverhalen.

In hoofdstuk 2 is aandacht voor Franciscus van Assisi als een prototype held. Waarom kunnen we hem niet alleen als heilige zien, maar was hij ook een held? Zijn leven wordt behandeld aan de hand van de thema's duurzaamheid, betrokkenheid en vrede. In de verdieping wordt verder op deze thema's ingegaan en worden ze verbonden aan actuele maatschappelijke kwesities.

Hoofdstuk 3 gaat over de strijd in onszelf. Leerlingen trainen zich in het heldendom en leren over groepsdruk en hoe daar mee om te gaan. In de verdieping komt The lucifer effect van Philip Zimbardo aan bod. Hoe komt het dat goede mensen slechte dingen kunnen doen? Belangrijker nog, leerlingen kijken ook naar mechanismen om juist niet mee te gaan in die slechte zaken en onderzoeken wat het vraagt om een held te worden.

In hoofdstuk 4 gaan leerlingen de strijd aan tegen het kwaad in de wereld. Ze onderzoeken hun eigen karakterkrachten aan de hand van een test en maken naar aanleiding daarvan hun eigen heldenprofiel. In de verdieping is er aandacht voor wereldwijd onrecht.

impression image impression image

Frapp

De Frapp daagt jongeren digitaal uit zich in de echte wereld in te zetten. Aan de hand van de kernwaarden van de Franciscaanse Beweging (eenvoud, betrokken, kwetsbaar en vredelievend) zijn drie categorieën bedacht: Armoede, Vrede en Betrokkenheid. Bij ieder van die drie thema’s zijn uitdagingen bedacht. Die uitdagingen kunnen leerlingen in het echte leven aangaan. Bijvoorbeeld een week lang geen vlees eten, of 5 dagen iedere dag 10 minuten stil zijn, 3 dagen maar 3 minuten douchen of gewoon een klusje doen voor iemand die het niet zelf meer kan. Naarmate een leerling meer uitdagingen voltooit, wordt de digitale wereld waarin zijn poppetje zich bevindt steeds mooier. De opdrachten en reflecties daarop kunnen worden geëxporteerd in een pdf-bestand dat als huiswerk ingeleverd kan worden bij de docent of toegevoegd kan worden aan het digitaal portfolio.

De Frapp is voor iedereen te downloaden.

Download de Frapp voor iPhone.

Download de Frapp voor Android.

impression image impression image
background shape

Aanschaf

Let op! Het lespakket is nog in ontwikkeling.

De Frapp is gratis te downloaden via de Playstore of de Appstore. 

impression image impression image

Partners

De app is ontwikkeld in samenwerking met Rebel59 dat gespecialiseerd is in ‘serious gaming’ en weet hoe leren een spel kan worden. De app zit dus vol met motiverende techniek.

Het lespakket is mede ontwikkeld door Lennart Becking, die gespecialiseerd is in digitale didactiek. Hij weet als geen ander de mogelijkheden van telefoons, digiborden, Virtual Reality en apps in zijn lessen levensbeschouwing in te zetten. Dat is ook duidelijk terug te zien in het lespakket Heldendom.

Voor de financiering van het hele project zijn we afhankelijk (geweest) van vele sponsoren:

Congregatie Alles voor Allen
Franciscanessen Veghel
Franciscanessen Roosendaal
Franciscanessen Elisabeth Breda
Provincie Franciscanen Utrecht
Franciscanessen Heythuysen
Franciscanessen Dongen
Franciscanessen Etten
Bisdom Den Bosch
Franciscanessen Wijchen
Crowdfunding via Geloof in je project

impression image impression image
Terug naar boven