Auteur: Marie-Claire Willemsen

impression image impression image

Vrede en Alle Goeds

Geïnspireerd door de wens ‘Vrede en Alle Goeds’ die Franciscus van Assisi steevast uitsprak, roept de Franciscaanse Gideonsbende op ook een beetje vrede uit te delen. Een simpel woord kan al voldoende zijn. We willen zoveel mogelijk mensen laten ervaren wat het is om onvoorwaardelijk te geven. Gewoon geven, zonder er iets voor terug te verwachten.

Franciscus van Assisi kan wel als een profeet van de vrede worden beschouwd. In een tijd waarin zo ongeveer iedereen ieder ander bestreed, kwam Franciscus op voor vrede sluiten met en respect opbrengen voor ieder mens én dier. Overal waar hij kwam, groette hij de mensen op zijn eigen manier. Hij wenste hen allen zonder onderscheid ‘vrede en alle goeds’. En nog voor hij vrede met de mensen en de schepping kon sluiten, zocht hij op eenzame plekken rustig en stil in meditatie en gebed naar de bron van vrede in zijn eigen hart. Vanuit de diepte en de vreugde die hij daar vond, stichtte hij vrede waar hij ging. Daartoe werd broeder Frans ook vaak door mensen die in grote conflicten en oorlog verkeerden uitgenodigd.

‘Als we het over vrede hebben, zorg er dan voor dat die nog sterker leeft in je eigen hart. Geef anderen nooit aanleiding om boos te worden of zich te ergeren aan je. Laat je je zachtmoedigheid voor iedereen een uitdaging zijn tot vredelievendheid en welwillendheid.’
(vrij naar 3 Gez. 58)

Tips

  • in vredesweek of op een ander moment kaarten met vredesgebed (toegeschreven aan Franciscus)(te bestellen via de Franciscaans Beweging) uitdelen in eigen parochie, gemeente.
  • plaats het op een prikbord in de winkels waar er ruimte voor is bij de advertenties. Of op je prikbord in je gemeente, parochie, werk of vrijwilligersplek
  • laat een kaartje achter in de bus, trein of in een geleend boek.
  • bind een vredesvlaggetje (regenboogvlag met tekst peace) aan je fiets of rugzak. (hier te verkrijgen)