Auteur: Kok Klever

Van noord en zuid, west en oost kwamen op 2 maart twintig mensen naar de Groenmarktkerk in Haarlem voor de eerste bijeenkomst van de franciscaanse Gideonsbende. Het thema was ouderen en verborgen armoede. Dagvoorzitter Nelleke Serrarens opende met: “De Gideonsbende wil opkomen tegen onrecht, ongelijkheid. Hoe klein je ook bent, als je bezield bent, kun je iets veranderen aan onrecht.”

Heleen Ransijn verkende het begrip armoede vanuit franciscaans perspectief. Franciscus leefde in armoede maar dat was zijn keuze. Hij zag het als zijn levenspad. De mensen waar we nu over spreken hebben niet voor armoede gekozen. Het overkomt hen.In Franciscus’ tijd waren bedelaars langs de weg geen ongewoon beeld. Ze werden sociaal geaccepteerd. Anders was het voor de melaatsen. Die waren letterlijk buiten de samenleving geplaatst. Het begin van Franciscus bekering is als hij de melaatse ontmoet. “De Heer heeft mij tussen hen gebracht.” Hij omhelst de melaatse, waarmee hij hem waard acht, hem ziet. Franciscus streed niet tegen onrecht, maar hij stelde iets goeds ten opzichte van het kwaad. Hij toonde barmhartigheid. De melaatsen van nu zijn verslaafden, (ex)gedetineerden, dak en thuislozen. Mensen schamen zich voor hen. Dat is een belediging. Ook zij worden niet gezien als mens.  Het is ongelijk verdeeld in de wereld. Ook onder ouderen is veel verborgen armoede. Mensen worden gedwongen thuis te blijven. Ze hebben geen geld voor uitjes en raken dan ook nog geïsoleerd. De tekst van de hele inleiding vindt u onderaan dit bericht.

Hier vindt u de inleiding die Heleen Ransijn op deze ochtend heeft gegeven.

Het tweede deel van de bijeenkomst bestond uit drie gesprekjes met ouderen die ervaringsdeskundige zijn. Mevrouw A is haar hele leven al arm. Haar moeder werd vroeg weduwe met negen kinderen. Zij leerde haar kinderen te kijken naar mensen die het nog minder hadden. En zo leeft mevrouw tot op de dag van vandaag. Ze is tevreden met wat ze heeft, maar ze is ook creatief in het bedenken van oplossingen waardoor ze het leuk heeft. Meneer B is heel strijdbaar hij noemt armoede een godgeklaagd schandaal. Ondanks dat hij het zelf niet breed heeft, zet hij zich in voor anderen. Hij ziet om naar dak en thuislozen. In het derde gesprek werden citaten uitgedeeld opgetekend van ouderen in armoedesituaties. Daaruit werd duidelijk waar mensen tegenaan lopen die niet zo opgewekt of strijdbaar zijn. dat betekent veel schipperen en kiezen voor het goedkoopste: thuisblijven. Hard is een opmerking dat iemand zijn vrijwilligerswerk moet opzeggen omdat er geen reiskostenvergoeding is.

Een positieve tot besluit: “Ik zet een kroon op mijn hoofd, ik heb tenslotte mijn waardigheid.”  Bij de afsluiting werd opgemerkt dat ieder mens anders is. Ook ouderen die in armoede leven. Als je optimistisch bent en kracht hebt, zal dat zeker helpen om met weinig geld om te gaan. Aan de aanwezigen werd gevraagd in de eigen gemeente aan de bel te trekken: Gemeente ga niet te ver met de bezuinigingen. Denk daarbij ook aan voorzieningen als buurthuizen. De Gideonsbende wil signaleren. Maar ook daadwerkelijk iets doen. Kijk naast je. Het begint met groeten, een praatje. Bezoek een oudere. Nodig iemand uit voor het eten. Of… verras een ouder iemand in je buurt met een bakje bloeiende bollen.

Dus met de start van deze actie allemaal met een bakje bloeiende bolletjes op pad!