Auteur: Judith van Bokhoven

Steeds meer jongeren dragen zorg voor een (psychisch, chronisch of ernstig) ziek, gehandicapt of verslaafd familielid. In Nederland gaat het om één op de vier jongeren. Iedereen die jonger is dan 24 jaar en die (mee)zorgt voor een langdurig (al dan niet psychisch of verslaafd) ziek of gehandicapt gezinslid wordt ‘jonge mantelzorger’ genoemd. Over het algemeen vinden zij de zorg voor hun familielid een vanzelfsprekend iets: ‘wat moet, dat moet’, ‘ik kies er toch zelf voor’, ‘ik doe wat er gedaan moet worden’.

Jonge mantelzorgers zijn sociale, zelfstandige, praktische en verantwoordelijke mensen. Het zijn jongeren die onze bewondering verdienen. Het komt voor dat er taken op deze jongeren afkomen die niet bij hun leeftijd passen. Soms brengt dat hun eigen ontwikkeling in gevaar omdat zij zich onvoldoende tijd gunnen voor school, vriendenkring en hobby’s. Vijftien procent van de jonge mantelzorgers voelt zich overbelast. Overbelast of niet: het is goed dat ze voelen dat ze in hun zorg voor de ander gezien worden, dat ze merken dat er belangstelling (geen nieuwsgierigheid!) is voor hun situatie en dat ze weten bij wie ze zelf terecht kunnen als het nodig is.

De Franciscaanse Gideonsbende roept op jonge mantelzorgers de aandacht te geven die ze verdienen. Laat hen weten dat zij niet de enigen zijn, en dat ze niet alleen staan.

impression image impression image

Tips

  • Attendeer jonge mantelzorgers in je omgeving op onderstaande websites met informatie en tips.
  • Wanneer je met jongeren werkt of veel met hen in contact staat: informeer eens naar hun thuissituatie. Veel jonge mantelzorgers praten er niet uit zichzelf over.
  • Wanneer je mensen in je omgeving kent die veel met jongeren in contact komen: wijs hen op de mogelijke zorgen van jonge mantelzorgers.

De gedachte achter de bijbehorende afbeelding is als volgt:
Jonge mantelzorgers zijn jonge helden, bikkels, zonder dat ze zo herkend worden en laat staan dat ze zichzelf zo willen zien. Mantelzorg heeft niets te maken met het dragen van een jas, cape of mantel. Alhoewel: helden, zoals in stripverhalen of films dragen er wel een, zoals Superman en Harry Potter. Misschien beschikken ze dankzij die cape of mantel wel over een bijzondere kracht. Met deze actie voor jonge mantelzorgers willen wij hen met de mantel omhullen die zij verdienen. Een mantel die dan met trots gedragen kan worden.

Een voorbeeld uit de praktijk is het verhaal van Nanne, 20 jaar:

Kun je iets over jezelf vertellen?
“Mijn naam is Nanne, ik ben 20 jaar en studeer sinds 2 jaar in Utrecht. Ik woon sinds 1,5 jaar op kamers. Voorheen heb ik samen met mijn moeder en 2 zusjes in Arnhem gewoond. Ik heb 2 zusjes met een verstandelijke beperking. De oudste is 17 jaar en zij heeft het syndroom van down. Mijn jongste zusje is 15 jaar en heeft een lichte verstandelijke beperking en PDD-nos.”

Hoe ben je in contact gekomen met een organisatie voor jonge mantelzorgers en wat heeft het jou gebracht?
“Ik ben via mijn moeder in contact gekomen met MVT Arnhem, een organisatie voor jonge mantelzorgers. Hierdoor heb ik gezien dat er meer jonge mantelzorgers zijn. Ze bieden o.a. ook activiteiten die losstaan van de zorg die ik heb voor mijn zusjes. Ook een stukje erkenning en steun heb ik  ontvangen. Dit is erg belangrijk en heb ik als heel erg prettig ervaren.”

 

Hoe voelt het voor jou om een vorm van zorg te dragen voor je zusjes?
“Nu ik ouder word, merk ik dat ik het wel erg lastig vind. Ik voel me erg verantwoordelijk voor mijn zusjes Het aller moeilijkst vind ik dat ik me altijd verantwoordelijk voel en dat ik me realiseer dat dit ook de rest van me leven blijft. De zorg voor mijn zusjes zal er altijd zijn, maar in welke mate zal nog moeten blijken. Maar ik ben ook heel erg dankbaar. De zorg voor mijn zusjes heeft me gemaakt tot wie ik ben. Ik leer er dingen van zoals het weten dat het leven niet vanzelfsprekend is. Ook zijn mijn zusjes echt heel erg leuk, ze hebben erg leuke humor en er zijn momenten dat we gewoon normale zusjes zijn, met ruzies maar ook met veel gelach.”

Wat zou jij een jonge mantelzorger mee geven als tip?
“Dit is heel erg lastig, voor iedereen is het weer anders. Het is heel erg leuk en heel erg fijn om bij een organisatie voor jonge mantelzorgers, zoiets als MVT Arnhem in beeld te zijn en eigenlijk daar ook actief in te zijn. Zorg dragen voor iemand /het jonge mantelzorger zijn kan soms lastig zijn, omdat het anders is dan anders. De buitenwereld kan zich hier soms moeilijk in inleven en weinig begrip voor opleveren. Juist daarom is een organisatie met name voor jonge mantelzorgers zo fijn, omdat er hier lotgenoten zitten die het wel begrijpen.”

Zie voor meer verhalen uit de praktijk

* www.mvtarnhem.nl/jmers-aan-het-woord/
* www.bikkelseducatie.nl

Meer informatie:

*www.jmzhelden.nl
*www.jmzpro.nl/links
*www.franciscaansegideonsbende.nl