impression image impression image

Franciscus van Assisi; leven in zijn spoor is een boekje dat past in een reeks met spirituele meesters. In deze reeks zijn andere grote namen verschenen, onder andere Benedictus van Nursia en Rumi. Het is geschreven door Klaas Blijlevens, kapucijner en pastor. Het boek maakt gebruik van verschillende insteken/aspecten die elkaar afwisselen. Zo is er een (chronologische) weergave van het leven van Franciscus, maar wordt er ook aandacht besteed aan het leven van Clara. Daarnaast worden er korte verhalen verteld over de belangrijkste gebeurtenissen en wijsheden uit Franciscus’ leven. Ook wordt er in beeld gebracht hoe vanuit de levenswijze van Franciscus een beweging is ontstaan. Tegelijkertijd wordt daarmee ook duidelijk hoe de tijdsgeest ten tijde van Franciscus’ leven eruit zag en hoe hij omging met de problemen in de maatschappij.

Er is ten eerste bewondering op te brengen voor hoe dit boek in elkaar is gezet. Door middel van de zojuist beschreven verschillende aspecten heeft het boek een allesomvattend karakter. Zijn levensverloop, ideeën en gebeden worden in 155 pagina’s zeer helder, zelfs voor lezers die minder thuis zijn in de Franciscaanse traditie. Daarom is dit boek zeer geschikt voor lezers die niet of weinig bekend zijn met de Franciscaanse traditie en daar toch kennis mee willen maken.Toch zijn er ook een aantal kanttekeningen te plaatsen. Eén daarvan is dat er door Blijlevens wordt geprobeerd om sommige thema’s te actualiseren, maar daar vervolgens niet helemaal in slaagt. Wat volgt zijn namelijk suggestieve gesprekken (met Clara) of teksten (zoals Franciscus die in het heden geschreven zou hebben). De suggestieve kant die dit boek bevat is een goede poging om de afwisselende aspecten in stand te houden, maar ik kan me verbeelden dat enkele lezers hier zich aan kunnen ergeren. Toch verdient het boekje complimenten door zijn helderheid en de verschillende inkijken die het geeft. De variatie  ervan is zeker een pluspunt te noemen en zorgt ervoor dat het een toegankelijk en laagdrempelig boek wordt.

Franciscus van Assisi; leven in zijn spoor | Klaas Blijlevens | Uitgeverij Carmelitana | Oktober 2017 | Paperback | 96 blz | 14x193x123 mm | ISBN 9789492434098

Bestel hier