impression image impression image

Zusterlief Broederlief  is een kleine gedichtenbundel die de thema’s van het Zonnelied van Franciscus van Assisi omvatten. Het is geschreven door zestien verschillende dichters die zeven verschillende thema’s beschrijven. Aan de hand van deze zeven thema’s is deze bundel opgebouwd in zeven ‘hoofdstukken’. Ieder hoofdstuk wordt ingeleid door een schilderij van Jeltje Hoogenkamp, waarna er enkele gedichten volgen. De thema’s zijn gebaseerd op de aspecten die Franciscus van Assisi in zijn Zonnelied beschreef: Broeder Zon, Zuster Maan, Broeder Wind, Zuster Water, Broeder Vuur, Zuster Aarde, Zuster Dood.

De bundel is een prachtige samenstelling, met veel verschillende gedichten. De afwisseling van verschillende stijlen zorgt er enerzijds voor dat je aandacht er bij blijft. Anderzijds zorgt het er ook voor dat sommige gedichten langer in het geheugen blijven hangen dan andere gedichten. Een voorbeeld van een gedicht dat bij mij langer bleef hangen is ‘Zonnegod’  van Henk Fonteyn:

Ik denk soms, maar ik zeg het niet
hardop, dat ooit die zogenaamde primitieve volken
het helemaal zo gek niet zagen
toen ze de zon tot God verklaarden, 
respectvol roemden met een naam:
Ra, Helios, Apollo, Lux invictus.
Ik deel hun diepe eerbied en ontzag
als ik de warmte voel en met mijn ogen
de kracht van al haar licht niet kan verdragen. 
Het moet wel openbaring zijn
als iemand schrijft
dat God het licht schiep
eer de zon begin te schijnen.

Uit: Zusterlief Broederlief – Fiet van Beek & Wim Zijlstra (2017)

impression image impression image

Dit gedicht, geschreven met de Franciscaanse gedachte op de voorgrond, biedt een respectvolle blik op andere overtuigingen, maar laat tegelijkertijd zien wat zo beduidend belangrijk is; de Zon. Er zijn genoeg gedichten in de bundel die je aan het denken zetten of je laten verwonderen over de kleinste dingen. Ook de actuele thema’s mogen hierbij niet onbesproken blijven. Zo is er een gedicht over de brand in een flat in Londen, maar ook over de aanslag in Zaventem in maart 2016. Alle gedichten hebben kenmerken van de eerder genoemde zeven thema’s in zich, ook als ze over een actueel thema gaan. De heldere opbouw in zeven hoofdstukken zorgt ervoor dat je door de pagina’s glijdt. De combinatie van actualiteit en de zeven thema’s maken het een interessante dichtbundel die je van voor tot achter gelezen wilt hebben.

Zusterlief Broederlief | Diverse auteurs | Redactie Fiet van Beek & Wim Zijlstra | Uitgeverij Anderszins | Paperback | 108 blz | 27×18 | met illustraties | ISBN 9789081492164

Hier te bestellen