impression image impression image

Dat is het alternatief. Wij zullen keuzes moeten maken op allerlei niveaus maar zeker ook voor onze privé-situatie. Hoe willen we dat onze aarde er over pakweg 80 jaar uitziet en ook daarna voor komende generaties? Het klimaat is voor het behoud van de planeet-aarde van wezenlijk belang. Ingrijpende veranderingen als gevolg van vervuiling en vernietiging hebben desastreuze gevolgen voor mens en natuur.

Er bestaat een nauwe samenhang tussen klimaat en economie. Het is maar goed dat we nu een minister hebben, Erik Wiebes, die beide zaken in zijn portefeuille heeft. Als de aarde kaal en leeg is, zullen de pinpasjes ons niet meer kunnen redden, riep de cabaretier Guido Weijers uit. Alles draait in deze wereld om dollars, euro's en bitcoins, maar niet het goud, het gas en de olie zijn van onschatbare waarde, maar schone lucht en heel veel bomen. Het Groninger gas heeft miljarden opgebracht, maar de bevolking zit met de ellende en diep verdriet.

Wij willen onze kinderen gezond laten opgroeien, maar maken groente en fruit duurder door Btw-verhoging en vette hamburgers goedkoper. Dat is de wereld op z'n kop.

impression image impression image

Vanuit de ruimte kunnen we waarnemen hoe kwetsbaar onze planeet is. Astronauten als Wubbo Ockels en André Kuipers hebben ons daar indrukwekkende beelden van laten zien. Tegelijk hebben we kunnen genieten van de overweldigende schoonheid van Moeder Aarde. Dat geldt ook voor prachtige films als Blue Planet (BBC), die ons laten genieten van de pracht en verscheidenheid van de natuur, te land, ter zee en in de lucht. Of dicht bij huis: de nieuwe natuurfilm ''Wild: bonte families op de Veluwe''.

Toch is er op mondiaal niveau een kentering waar te nemen: vele planten- en diersoorten sterven uit, koraalriffen breken af en verdwijnen. Het milieu staat onder grote druk. Het zal niet meevallen om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen. Zeker niet als de Amerikaanse president Donald Trump daar zo laagdunkend de schouders over ophaalt. De wereldgemeenschap moet er juist collectief de schouders onder zetten.

impression image impression image

Het wordt hoog tijd om het tij te keren. De CO2 uitstoot neemt enorm toe als gevolg  van verbranding van fossiele brandstoffen als kolen, olie en gas. Met name het auto- en vliegverkeer zijn de oorzaak van dit bedreigende broeikaseffect. De temperatuur op aarde stijgt. De poolkappen smelten en dus zien we een stijging en opwarming van het zeewater. Dit heeft grote gevolgen voor mens en milieu, die nu al merkbaar zijn: overstromingen, toename van orkanen, ook qua omvang, ernstige schade aan flora en fauna. Het wordt steeds moeilijker en kostbaarder landen en volken te beschermen tegen deze immense veranderingen in ons milieu.

Laten we kiezen voor schone lucht en een rijkdom aan bomen en steeds meer gebruik maken van nieuwe energiebronnen als zonnewarmte, wind en water. Ondanks al onze grote zorgen over de toekomst van Moeder Aarde en ondanks de oproep om zuinig te zijn op onze unieke, maar kwetsbare planeet, mogen we hopelijk nog tot in lengte van jaren blijven leven op deze wonderschone aarde en volop genieten van Gods Schepping.

 

"Allerhoogste, almachtige, goede Heer, van U zijn de lof, de roem, de eer en alle zegen."

(Zonnelied van Franciscus, vers 1)