impression image impression image

In De liefde achterna. Leefregels van Franciscus heeft Willem Marie Speelman de Regel van de Minderbroeders, voorlopige regelredactie, de Regel van de Minderbroeders en het Testament achter elkaar gezet voor mensen van nu. Op de linker pagina staat de regel van Franciscus, op de rechterpagina geeft Willem Marie een verduidelijking, plaatst de regels in de context van die tijd en van de leefomstandigheden van de minderbroeders, of hij legt een link naar het heden voor mensen van nu, en soms grijpt Speelman een regel aan om zijn visie op Franciscus of een Bijbeltekst te geven. Maar prekerig wordt dat nooit. Integendeel. Zoals ik me verwonderde over de praktische inslag van de leefregels, zo helder is Willem Marie's aanvulling.

Niet dat het een simpel werkje is geworden. Ik moest me door de inleiding werken. Er komt veel psychologie bij kijken. Maar plotseling werd ik gegrepen en dat was op pag. 31. Dagblad ‘Trouw’ heeft in een boekenrubriek vaak het kopje “De mooiste zin”. Die vond ik daar: ‘Franciscus stichtte geen orde, maar ontwikkelde een leven’. Vanaf daar ging ik de regels anders, intensiever, meer betrokken lezen. En kon ik volgen, waarom en – misschien – ook hoe Willem Marie juist deze leefregels erbij haalde om, zoals hij meteen in het voorwoord schrijft, na een pijnlijke gebeurtenis in zijn leven antwoorden wilde vinden welke kant hij op moest. Ik begon met het lezen van de regels, over het leven in de 13e eeuw in het algemeen, over Franciscus en de minderbroeders in het bijzonder, en uiteindelijk ging het over mezelf, en mijn - onze – manier van leven.

Vanaf hoofdstuk 1 Regel 1 van de voorlopige regelredactie “Dit is de regel en de levenswijze van deze broeders,….” tot de woorden van Willem Marie in zijn nawoord “Trouw zijn aan mezelf betekent dat dit alles kan zijn behalve uitsluitend kiezen voor mijn eigen ziel of kernbewustzijn. Trouw zijn aan mezelf betekent ook trouw zijn aan mijn omgeving, mijn geliefden en aan God”. Daartussen in zijn 140 pagina’s, waarin ik al lezende die weg van Franciscus naar mijn eigen leven aflegde. De strepen in het boek worden steeds talrijker, de te citeren zinnen steeds talrijker. Dat laatste ga ik verder niet doen. Ik raad iedereen, beginner op het pad van Franciscus en mensen die dit pad al een leven lang volgen, dit boek te lezen. Het ziet er ook nog eens prachtig uit.

De liefde achterna. Leefregels van Franciscus | Bezorgd door Willem Marie Speelman | Uitgeverij Meinema | Hardback | 144 blz | ISBN 978 90 2114 140 4

Bestel hier

Boekpresentatie

De presentatie naar aanleiding van het verschijnen van het nieuwe boek van Willem Marie Speelman met een inspirerend commentaar op de leefregel van Franciscus van Assisi vindt plaats op 16 maart 2018. Lees meer.