impression image impression image

Afbeelding met tekst

Vanaf 1 juli woon ik, samen met mijn medezuster van de Feminae Pacis, in Delft, in een voor ons betaalbaar appartement in de Kuyperwijk.
Naast een gemeenschappelijke kamer en keuken en sanitair, hebben we ieder onze eigen kamer. Het is niet al te groot, maar we hebben de ruimte die we minimaal nodig hebben.

Er ontbreekt een extra ruimte om een kapel in te maken. Wij hebben vanuit deze 'armoede', in de woonkamer een kapelplek gemaakt. En dan merk je ineens ook hier hoe rijk de armoede kan zijn....

Onze kapel is een fijne intieme plek om je aandacht te richten op God en op je eigen ziel, om het Woord te horen, te verstillen en te bidden. Als je er met je hart bij bent, kan je op iedere plaats bidden. Zo kan een kapel in de woonkamer passen, niet alleen als ruimte, maar ook als Ontmoetingsplaats met God. En wat mooi dat deze plek een eenheid vormt met de woonkamer, de ontmoetingsplaats van de mensen met elkaar!

Daar waar het moeten er af gaat, ontstaat ruimte voor werkelijke en levengevende Ontmoetingen. Ont-moeten maakt mij vrij om met mijn aandacht bij de Ander en bij anderen te zijn. Onze kapel is zo'n plek heilige grond, waar dat kan, maar het kan ook op een andere plek zijn, onderweg, waar wij ons vrij maken van wat ons bezet houdt, om er te zijn als mens voor God en voor elkaar.

Ik wens jullie allen, onderweg op vakantie of thuis, zo'n Ontmoetingsplaats, vrede en alle goeds!