impression image impression image

Er wordt beweerd dat onze samenleving aan het verruwen is. De media staan er vol van. Dagelijks schokkende radioberichten en krantenkoppen. Het televisiejournaal meldt regelmatig grootschalige winkeldiefstallen waarbij vele kostbare goederen worden buitgemaakt, maar ook veel geweld wordt gebruikt tegen medewerkers. Bij bejaarden wordt ingebroken. Vaak worden eigendommen meegenomen, die voor de beroofde mensen grote emotionele waarde hebben.

En wat te zeggen over het wapengebruik? Hoe komt men aan dat wapentuig? Maar nog belangrijker is de vraag: met welk doel heeft de misdadiger het aangeschaft? Gebrek aan geld of goederen, burenruzie, familietwist, of andere privéproblemen waarbij jaloezie of een diepe haat een rol spelen? Of is er sprake van ernstig ongenoegen over een bepaalde maatschappelijke situatie? Armoede? Werkeloosheid? Isolement, het gevoel niet gehoord te worden?

Dit alles geeft mensen niet het recht om geweld te gebruiken. Het gemak waarmee onschuldige mensen ernstig worden verwond, geeft te denken en maakt mensen somber en angstig.

De wereld telt gelukkig vele goedwillende en voorbeeldige mensen.

impression image impression image

Gelukkig zijn er ook mensen van de tegenbeweging. Mahatma Gandi was een Indiase politicus en onafhankelijkheidsstrijder. Hij werd gezien als icoon van geweldloos verzet. Ds. Martin Luther King was in Amerika een strijder voor gelijke rechten voor de zwarte bevolking. Hij moest het met de dood bekopen. Bisschop Desmond Tutu liet zijn stem horen in Zuid-Afrika. Deze mensenrechtenactivist was fel tegen de apartheid in zijn land. Kofi Annan, secretaris-generaal van de Verenigde Naties, werd wel de seculiere paus genoemd. Hij nam het op voor vluchtelingen in de wereld en zette zich in voor armoedebestrijding. Deze mensen - er zijn nog vele te noemen -  zetten zich in voor de medemens, geweldloos en met respect voor ieder leven.

Maar laten we binnen onze franciscaanse familie blijven. Voor Franciscus telde elk menselijk leven, ook dat van de melaatse. Zijn eerbied voor het leven omvatte alle schepselen, ook de kleine. Een worm legde hij aan de kant van de weg, bang dat het nietige diertje vertrapt zou worden. De wereld telt gelukkig vele goedwillende en voorbeeldige mensen. Mogen wij daartoe behoren door onze medemenselijkheid en vredelievendheid.